King Chulalongkorn Memorial Amateur

Radio Society in Ragunda, Sweden

 

SI9AM DIPLOMET

SI9AM AWARD

 

 

1. Mixed (CW, SSB, Digitala moder):

Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock minst 2 band.

För europeiska stationer:

5 kontakter med SI9AM, varav minst 2 QSO på CW och 2 QSO på SSB.

För stationer utanför Europa:

3 kontakter med SI9AM, varav minst 1 QSO på CW och 1 QSO på SSB.

 

2. CW:

Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock minst 2 band.

För europeiska stationer:

5 kontakter med SI9AM.

För stationer utanför Europa:

3 kontakter med SI9AM.

 

3. SSB:

Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock minst 2 band.

För europeiska stationer:

5 kontakter med SI9AM.

För stationer utanför Europa:

3 kontakter med SI9AM.

 

4. Digitala moder:

Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock minst 2 band.

För europeiska stationer:

5 kontakter med SI9AM.

För stationer utanför Europa:

3 kontakter med SI9AM.

 

5. VHF/UHF/SHF:

Valfria band 144 – 1296 MHz.

3 kontakter med SI9AM, antingen på CW, SSB, Digitala moder eller FM (även repeater).

 

6. SWL:

Enligt någon av punkterna 1 – 5.

 

7. ÖVRIGT:

Kontakter fr.o.m. 19 juli 2000 gäller.

Avgiften är 10 Euro inkl porto (alt. USD eller SEK motsv. 10 Euro).

 

Ansökan med loggutdrag och diplomavgift till:

SM3FJF, Jörgen Norrmén

Logevägen 3

SE-862 41 NJURUNDA

Sverige

 

 

E-mail: info@si9am.com

 

SI9AM Plusgiro 24 53 04-1

SI9AM-diplomet är utfärdat till:

 

De senaste uppdateringarna är:

Mixed # 14 OP4A

Mixed # 13 DL2AYU

CW # 13 DL7URB

SSB # 30 DG3NCG

SSB # 31 ON7PDW

SSB # 32 OO7O

 

Mixed

# 1 HSØZDY

# 2 ON4CAS

# 3 WK3N

# 4 DL1HRN

# 5 DH5MM

# 6 IK1UGX

# 7 LA5FH

# 8 DL7URB

# 9 DL7SLB

# 10 DL9GND

# 11 SM0GII

# 12 WD8OHY

# 13 DL2AYJ

# 14 OP4A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CW

# 1 HSØZDY

# 2 S53EO

# 3 DF6JC

# 4 UA9CGL

# 5 OK8HA

# 6 EI2JD

# 7 UU5WW

# 8 DM3FZN

# 9 LA7JS

# 10 DM2DXG

# 11 DF4UM

# 12 DL7VMM

# 13 DL7URB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSB

# 1 HSØZDX

# 2 DF6JC

# 3 DG1NPM

# 4 LA2GN

# 5 PD1AIH

# 6 DL1PR

# 7 PA3RW

# 8 SM7GUY

# 9 ON3CYV

# 10 DD8VX

# 11 DL6UJ/M

# 12 PD3GO

# 13 G0ORO

# 14 DL7URB

# 15 ON2SSB

# 16 G7BZD

# 17 LA6JKA

# 18 DL2DQL

# 19 DM3KXL

# 20 DD6UDD

# 21 HB9MXY

# 22 DL3AQJ

# 23 MU0GSY

# 24 DL1STV

# 25 ON5YT

# 26 DH7KG

# 27 EB3WH

# 28 9A2TX

# 29 DG4VD

# 30 DG3NCG

# 31 ON7PDW

# 32 OO7O

 

 

SWL

# 1 SM3-8055

# 2 SM8-8058

# 3 DEØDKR

# 4 DE3MKM