King Chulalongkorn Memorial Amateur

Radio Society in Ragunda, Sweden

FAKTA

Län

Z

Kommun

Z3

Locator

JP82IW

Latitud

62.57.15 N eller 62.9540

Longitud

16.40.22 E eller 16.6729

Plusgiro

24 53 04-1

 

 

Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041

 

BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS

 

Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA