King Chulalongkorn Memorial Amateur

Radio Society in Ragunda, Sweden

 

 

 

2018-08-11 -- 2018-08-12

Gästoperatör SM5SUH/Janne

 

2018-08-19

Arbetsdag på SI9AM

 

2018-08-19

Styrellsemöte på SI9AM

 

2018-10-13 -- 2018-10-14

Gästoperatörer SA3BYC/Johan och SA0BYP/Palle

 

 

 

 

2018-08-11 -- 2018-08-12

Gästoperatör SM5SUH/Janne

 

SM3FJF/Jörgen och SM3EAE/Lars

Vi hälsar SM5SUH/Janne varmt välkommen till SI9AM.

 

Lyssna efter SI9AM och besvara alla CQ CQ från SI9AM.

2018-08-19

Arbetsdag på SI9AM

Arbetsmöte på SI9AM söndagen den 19 augusti kl 09.30 – 15.30

 

•Kl 09.30 – Kaffe och smörgås serveras

•Kl 10.00 – Slyröjning runt antennmasterna

Vi uppdaterar datorer, kollar igenom antenn/master

•Kl 12.30 – Lunch.

•Kl 13.30 – Planering hösten 2018, m.m.

•Kl 14.00 – SI9AM Styrelsemöte – Även via SKYPE

•Kl 15.30 – Avslutning

 

 

Anmälan snarast till sm3fjf@telia.com

 

2018-08-19

Styrelsemöte SI9AM

 

SI9AM Styrelsemöte – “LIVE” i Utanede samt via SKYPE – söndagen den 19 augusti kl 14.00 – 15.00

 

Anmälan snarast till sm3fjf@telia.com

 

2018-10-13 -- 2018-10-14

Gästoperatörer SA3BYC/Johan och SA0BYP/Palle

 

SA3BYC/Johan
SA0BYP/Palle

Vi önskar contest teamet lycka till i SAC SSB.

Ett contest team bestående av SA3BYC/Johan och SA0BYP/Palle kommer att köra SAC SSB denna helg.

 

Eventuellt kan det bli fler operatörer.

 

Du som är utanför Skandinavien svara på deras CQ Contest.

För bokning och information kontakta:

 

SM3EAE, Lars Stöök via email sm3eae@telia.com

telefon 070-659 00 69 eller

 

SM3FJF, Jörgen Norrmén via email sm3fjf@telia.com

telefon 070-394 17 45

SI9AM QRV på följande frekvenser:

 

CW: 1817, 3517, 7017, 10117, 14017, 18077, 21017, 24897 and 28017

SSB: 1840, 3760, 7060, 14210, 18160, 21310, 24960 and 28510

FM: 145.550 MHz

KOMMANDE AKTIVITETER

 

Utförligare information om respektive aktivitet hittar du längre ner på sidan.