King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


2019-10-12 -- 2019-10-13

Gästoperatörer SA3BYC/Johan och SA0BYP/Palle


2019-10-25 -- 2019-10-27

Gästoperatörer SA2AWO/Mats och SA2YLM/Maria

2019-10-12 -- 2019-10-13

Gästoperatörer SA3BYC/Johan och SA0BYP/Palle

kör SAC SSB

Vi välkomnar ett  Contest Team bestående av SA3BYC/Johan och SA3BYP/Palle. De kommer att aktivera signalen SI9AM under Scandinavian Activity Contest.


Du som befinner dig utom Skandinavien lyssna efter SI9AM och ge dem poäng i tävlingen.


SA0BYP/Palle
SA3BYC/Johan

Vi önskar Teamet Lycka till!

2019-10-25 -- 2019-10-27

Gästoperatörer SA2AWO/Mats och SA2YLM/Maria

kör CQ WW SSB

SA3BYC/Johan
SA0BYP/Palle

Vi välkomnar ett Contest Team bestående av SA2AWO/Mats och SA2YLM/Maria.

De kommer att aktivera signalen SI9AM under CQ WW Contest på SSB.


Lyssna efter dem och ge SI9AM poäng i tävlingen.


Vi önskar Teamet Lycka till!

För bokning och information kontakta:


SM3EAE, Lars Stöök via email sm3eae@gmail.com

telefon 070-659 00 69 eller


SM3FJF, Jörgen Norrmén via email sm3fjf@telia.com

telefon 070-394 17 45

SI9AM QRV på följande frekvenser:


CW: 1817, 3517, 7017, 10117, 14017, 18077, 21017, 24897 and 28017

SSB: 1840, 3760, 7060, 14210, 18160, 21310, 24960 and 28510

FM: 145.550 MHz

KOMMANDE AKTIVITETER


Utförligare information om respektive aktivitet hittar du längre ner på sidan.