King Chulalongkorn Memorial Amateur

Radio Society in Ragunda, Sweden

STATISTIK KÖRDA QSO:n

Till och med den 3 mars 2013 har vi kört 120 576 QSO:n

 

QSOn

QSOn

QSOn

QSOn

QSOn

QSOn

QSOn

Band

CW

SSB

AM

RY

PSK31

FM

All mode

1,8 MHz

1 361

440

 

 

 

 

1 801

3,5 MHz

7 282

9 843

1

 

9

 

17 135

7 MHz

13 877

9 771

 

67

3

 

23 718

10 MHz

3 408

 

 

 

 

 

3 408

14 MHz

28 497

25 810

 

465

112

 

54 884

18 MHz

1 340

1 391

 

 

 

 

2 731

21 MHz

7 083

4 358

 

66

12

 

11 519

24 MHz

323

57

 

 

 

 

380

28 MHz

2 632

2 282

 

 

 

 

4 914

144 MHz

 

7

 

 

 

77

84

432 MHz

 

 

 

 

 

2

2

Total

65 803

53 959

1

598

136

79

120 576