King Chulalongkorn Memorial Amateur

Radio Society in Ragunda, Sweden

 

Weak Signal Propagation Report - WSPR

 

Följ vågutbredningen live från SI9AM på internet

wsprnet.org/drupal/wsprnet/map

 

 

Gör så här:

 

  1. Gå in under kartbilden och skriv SI9AM i rutan "Call"

 

  1. I rutan "Band" markerar du "ALL"

 

  1. I rutan "Time Period" väljer du vilken tidsintervall som du vill se bakåt.

 

  1. Markera rutan "Day/Night Overlay" så får du dag och natt på kartbilden.

 

  1. Under kartbilden tryck på "UPLOAD"

 

 

WSPR är en gåva från SM3EFS/Lennart. Tack!