Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


DAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


Arbetsdag på SI9AM


2015 års första arbetsdag på SI9AM.


SM3EFS Lennart och SM3FJF Jörgen åkte denna fredag till besöksstationen SI9AM för att kontrollera radioutrustningen och samtidigt passade de på att göra programuppdateringar i datorerna.


Det var också en del jobb med att strukturera loggfilerna från 2014 för körda QSOn.


Eftermiddagen avslutades med planering av olika antennplatser för kommande SSA Contest University den 20-22 mars 2015.