Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


DAGBOK OCH BILDER



Styrelsemöte via Skype


Närvarande:

SM3FJF, SM3ESX, SA3BPE, SM3CER, SM3EFS, SM3MEH, SM3PXO, SM3EAE,

SM3TIR, SM3SZW, SM3GHE, SM3GDT


Följande diskuterades/rapporterades:


  • Meddelanden och rapporter

Föregående protokoll

Diplomsammanställning

Rapport QSL hantering


  • Ekonomi

Ekonomirapport t.o.m. december


  • Planering våren-sommaren 2015

SI9AM Årsmöte

Uthyrningar

Diggiloo


  • Nästa styrelsemöte 2015-03-08