Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


DAGBOK OCH BILDER2015-01-28 -- 2015-02-02

Gästoperatörer på SI9AM

ON5RZ Raf och ON4AWT Fons


Åter igen hade vi nöjet att välkomna ON5RZ Raf och ON4AWT Fons till SI9AM.


De deltog i UBA DX Contest SSB.


Läs mer om deras besök på  ON4AWTs hemsida:


http://www.on4awt.be/index.php/on4awt-was-here2/si9am/84-si9am-2015