HS0ZDY
SM3LDP
SA3SHN
SM3JBO
SA3CNC

Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


STYRELSE

STYRELSE och REPRESENTANTER


Signal

Namn

Klubb

Ordförande

SM3FJF

Jörgen Norrmén

SK3BG

Vice ordförande

SM3ESX

Christer Byström

SK3BG

Sekreterare

SM3GHE

Nils Berglund

SL3ZYE

Kassör

SM3LIV

Ulla Norrmén

SK3BG

Styrelseledamot

SA3BYC

Johan Karlsson

SSA DL3

Styrelseledamot

SM3EFS

Lennart Lind

SK3BG

Styrelseledamot

SM3GFN

Ingvar Berström

SK3JR

Styrelseledamot

SM3IRD

Rolf Dahlberg

SK3GA

Styrelseledamot

SM3JBO

Bo Ohlsson

SK3LH

Styrelseledamot

SMWMU

Tomas Wikman

SK3GM

Styrelseledamot

SM3YKF

Kenth Forss

SK3EK

Styrelsesuppleant

SA3ATF

Tommy Forss

SK3EK

Styrelsesuppleant

SA3CNC

Robin Isaksson

SL3ZYE

Styrelsesuppleant

SA3SHN

Håkan Nordlander

SK3JR

Styrelsesuppleant

SM3LDP

Markku Koskinemi

SK3BG

Styrelsesuppleant

SM3VAC

Magnus Lindholm

SK3GM

Revisor

SM3EXM

Erik Edblad

SK3BG

Revisorsuppleant

SM3EFS

Lennart Lind

SK3BG

Representant Thailand

HS0ZDY/SM3DYU


Svante "Sam" Nordenström

-

Valberedning

SM3EAE

Lars Stöök

SK3JR

Valberedning

SM3LDP

Markku Koskinemi

SK3BG

QSL- och Diplommanager

SM3FJF

Jörgen Norrmén

SK3BG

Stugfogde

SM3EAE

Lars Stöök

SK3JR

Webmaster

SM3LIV

Ulla Norrmén

SK3BG

SM3FJF
SM3WMU
SM3YKF
SM3GHE
SM3ESX
SM3IRD
SM3GFN
SM3EFS
SA3BYC
SM3LIV
SM3EAE
SM3VAC