Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)

2012-06-27

Kvällsarbete på SI9AM


SM3BQC/Arne, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen åker på eftermiddagen från Sundsvall till Utanede. Syftet är att göra en grovplanering inför höstens kommande arbeten med monteringen av Spiderbeamen på rätt höjd. Antennplatsen inspekteras och dokumenteras. SM3EFS/Lennart passar också på att installera 3G Internet. SM3BQC/Arne och SM3FJF/Jörgen monterar ett nytt draperi framför våningssängen. Tyget har vi fått från Thailand.