Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)

2012-07-14

Sambandsuppdrag vid Diggiloo - föreställningen i Utanede


Förplaneringen hade pågått i flera månader och den 14 juli var det den stora dagen “D” som i Diggiloo.


Tidigt på lördagsmorgonen den 14 juli åkte radioamatörer från de tillhörande radioklubbarna i Östersund, Hudiksvall, Sundsvall och Sollefteå till Utanede. Från Sundsvall åkte SM3MEH/Tomas och SA3AWT/Pelle med Sundsvallsklubbens MRC-vagn. (MRC = Mobil Radio Central). SA3CAC/Andreas tog med sig ett hästsläp och inuti fanns en mindre traktor med släpvagn. En oerhört viktig resurs då det gäller att transportera  både material och sändaramatörer ut till de tre stora parkeringsytorna.


Redan klockan 09.00 var de flesta radioamatörerna på plats i Utanede. Under dagen deltog 52 personer för att klara av sambandsuppdraget och parkeringsuppgiften.  Mattält uppmonterades samtidigt som flera snitslade infarterna och stakade ut riktningarna för parkeringsraderna. SM3SZW/Sven-Henrik var sambandsgeneral och skötte arbetsuppgiften med bravur!


Under eftermiddagen kom ett ordentligt störtregn vilket medförde att den redan vattensjuka marken efter de senaste två veckornas intensiva blev väldigt mjuk. Vi tog då  beslut om att rekvirera flera gruslass och en traktor som kunde åka ut med 35 tons grus och förstärka in- och utfarterna till parkeringytorna.


Klockan 19.00 var ca 900 bilar inlotsade på parkeringsytorna och Diggiloo föreställningen kunde börja planenligt. 4000 personer hade bänkat sig framför den uppbyggda Diggiloo-scenen.


Klockan 22.30 avslutades föreställningen och parkeringsplatserna tömdes på ca 50 minuter och sambandsgänget kunde montera ner mattält och ta bort alla skyltar och markeringsband som fanns placerade för att märka ut parkeringsplatserna.


Stort TACK till alla som ställde upp i detta stora sambands- och parkeringsuppdrag.