Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2012-08-01

Planeringsdag på SI9AM och

besök av LA2HPA/Svein


Glädjande och turlig nog var SM3CVM/Lars och SM3FJF/Jörgen på plats i Utanede den 1 augusti när besöksstationen gästades av LA2HPA/Svein Erik med XYL Solfrid.


De kom med en husbil och hade besökt paviljongsområdet och sa åt varandra – “vi kollar om det finns någon på SI9AM”


Under dagen blev det förutom planering en hel del amatörradioprat dessutom kördes ett antal PSK31-QSOn från SI9AM.