Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2012-09-06 – 2012-09-08

Arbetsweekend på SI9AM


Torsdagen

Inför arbetet nästföljande dagar med Spiderbeamen behövde det röjas sly kring antennmasterna. SM3BQC/Arne, SM3LJA/Kent, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen ägnade eftermiddagen och kvällen åt detta


Fredag

På fredagen anlände först SM3EFS/Lennart, SM3UQO/Björn och SM3FJF/Jörgen för att förbereda allt material inför lördagens arbete med Spiderbeamen och att koppla ihop ett nätverk för datorerna som skulle ingå i SAC Contest CW och SSB senare i september och oktober. På kvällen kom även SM5SIC/Göran som blir höstens SAC-teamledare.

På nattkvisten genomfördes tester med att koppla ihop datorerna i contestnätverk.


Lördag

SM3EFS/Lennart, SM3UQU/Björn, SM3FJF/Jörgen sov över på SI9AM. Tidigt på morgonen kom SM3ZET/Urban en Skylift som vi lånade under dagen. En stund senare kom SM3EAE/Lasse och SM3VRG/K-G samt SM3CVM/Lars. SM3UQO/Björn utförde en del mekaniska arbeten från Skyliften. Sent på eftermiddagen kunde gänget göra tummen upp när Spiderbeamen kommit upp på rätt höjd. Perfekta SWR-värden.


Det vi inte hann med denna dag var inkopplingen av rotorkabeln. Det arbetet får vi göra en annan gång.