Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2012-09-14 – 2012-09-16

SAC CW från SI9AM


Fredag

Sent på fredagskvällen kom SM3CER/Janne, SM3FJF/Jörgen och SM5SIC/Göran till SI9AM. Redan under kvällens första timme, konstaterades att rotorn till beamarna inte fungerade. De beslutade då att starta tidigt på lördagsmorgonen med felsökningsarbetet.

Ihopkopplingen av datorerna för contestnätverket fungerade perfekt. SM3FJF/Jörgen monterade också en extra radiostation och ett slutsteg.


Lördag

Redan klockan 07.00 var SM5SIC/Göran och SM3FJF/Jörgen ute och felsökte det konstaterade rotorproblemet. Det visade sig att de manöverkablar som var avsedda för beamarna hade kopplats om till rotorn för Spiderbeamen. Det var inte konstigt att det inte fungerade! Detta felsökningsarbete tog flera timmar, men strax före contestens början var allt i sin ordning igen. Under förmiddagen anslöt även SM3EAE/Lasse.


Söndag

Klockan 12.00 UTC kunde fyra glada sändaramatörer summera en fin SAC-contest weekend tillsammans.