Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2012-09-21

Arbete på SI9AM


SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen åkte under eftermiddagen upp till SI9AM med tre rullar rotorkabel. Några av dessa rullar kommer att användas vid kommande arbete med Spiderbeamen. SM3EFS/Lennart utför datavård medan SM3FJF gjorde en översyn av antennerna.