Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2012-10-05 – 2012-10-06

Arbetsweekend på SI9AM


Fredag

Sent på fredagskvällen den 5 oktober åkte SM3UQO/Björn och SM3FJF/Jörgen till Utanede för att fortsätta arbetet med den nya rotorkabeln till Spiderbeamen.


Lördag

Under lördagen kom SM3CVM/Lars. Den nya rotorkabel för Spiderbeamen kopplades in provisoriskt i väntan på beslut om rotorkabeln ska grävas ner i backen. Samtidigt började SM3UQO/Björn förbereda för den kommande SAC Contest SSB.