Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK2013-10-31

Styrelsemöte via Skype


Närvarande under mötet:

SM3VRG, SA3BEN, SA3BKF, SM3EQF, SM3GHQ, SM3ESX, SM3FJF, SM3LIV, SM3CER, SM3BQC, SM3EAE, SM3GDT, SM3SZW, SM3YKF, 


Mötet startade med en tyst minut för SM3CVM/Lars.


Följande diskuterades/rapporterades

 

  • Rapporter:

Information om vad som hänt under de senaste månaderna.


  • Beslut:

Tillförordnad QSL manger SM3TIR/Sven

Nytryck av Diplom

Nytryck av Guest Certificate

SM3CVM Minnesfond – För SI9AM:s utveckling och fortlevnad

Inköp av nytt headset


  • Förslag:

Valberedningen påbörjar omgående sitt arbete.


  • Nästa styrelsemöte:

Meddelas senare.