Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


DAGBOK OCH BILDER


2013-01-13

Arbetsdag på SI9AM


2013 års första arbetsdag på Si9AM.


SI9AM har investerat i två nya stationära datorer. Denna söndag åkte SM3BQC/Arne, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen till besöksstationen och monterade in en av datorerna. Det var en del jobb med att installera och flytta över nödvändiga program till den nya datorn.


Förutom inköp av datorer och vi efter önskemål från våra gästbesökare, kompletterat köket med fler kastruller och annan köksutrustning.