Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


DAGBOK2013-01-20

Styrelsemöte via Skype


Närvarande:

SM3FJF, SM3ESX, SM3LIV, SM3CER, SM3EAE, SM3EFS, SA3BPE, SM3BQC, SM3GHE, SM3GDT.


Följande diskuterades/rapporterades:


  • Rapporter:

Ekonomirapport

Diggiloo 2012

Holmstagården, lägesrapport

Ansökan om bygdemedel

Bokningsläget

WARC beamen

Internet

  • Ordförandebeslut:

Inköp av 2 datorer

Inköp av skrivare

  • Återblick på 2012
  • Planering
  • Övriga frågor:

Ungdomsläger på SI9AM

  • Nästa styrelsemöte:

Inget beslut togs