Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


DAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2013-02-26

Arbetsdag på SI9AM


SM3UQO/Björn, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen åkte till Utanede för att förbättra VHF-mottagningen på SI9AM. Syftet var att se om det gick att nå fler närliggande repeatrar samt förbättra kvaliteten för direktfrekvenser, speciellt när det ska arbetas runt den Thailändska paviljongen med sambandsuppdrag.