Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


Årsmöte och styrelsemöte på SI9AM


Kallelse

Tiden var bestämd sedan lång tid tillbaka och kallelsen till årsmötet var utskickad via mail och den fanns även på vår hemsida.


Plats och tid

I år hade vi åter igen valt Holmstagården som samlingspunkt och starttiden var klockan 11.00.


Morgonfika

Vi startade med kaffe och bulle.


Årsmötet börjar

Omkring klockan elva startade årsmötesförhandlingarna.


Val

Till ordförande för årsmötet valdes SM3YKF/Kent och till sekreterare SM3ESX/Christer.

Rapport över det gångna året

SM3CVM/Lars gick igenom verksamhetsberättelsen och SM3LIV/Ulla redogjorde för resultat- och balansräkningen för 2012.


Därefter följde en del val till styrelsen. Årsmötet avslutades och SM3CVM/Lars tackade alla för fint arbete under det gångna verksamhetsåret.


Lunch

Vid tolvtiden gjordes ett avbrott för lunch som bestod av en smörgåstårta.


Styrelsemöte

Vid ettiden startade ett styrelsemöte


Följande diskuterades/rapporterades:


  • Rapporter:

Det senaste protokollet

Sponsoransökan Jämtkraft

Bokningsläget

Distrikt-3 möte i Utanede den 5 oktober

  • Planeringsdag på SI9AM den 9 maj

Tack till SM3CVM/Lars som skänkt ett antal feedrar

  • SK0YT Ungdomsläger i Utanede den 9-11 augusti
  • RAST Cholarship 2014
  • Försäljning efter anbudsförfarande till SM3LIV och SM3FJF
  • Nästa styrelsemöte I Utanede den 9 majNärvarande under årsmötet och styrelsemötet:

SM3BQC/Arne, SM3CVM/Lars, SM3EFS/Lennart, SM3ESX/Christer, SM3EXM/Erik, SM3FJF/Jörgen, SM3GDT/Hans, SM3GHE/Nils, SM3LIV/Ulla, SM5SIC/Göran, SM3SZW/Sven-Henrik, SM3YKF/Kent.