Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


DAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)2013-05-09

Planeringsdag och styrelsemöte på SI9AM


Torsdagmorgon

Tidigt på torsdagsmorgonen åkte SM3FJF/Jörgen, SM3ESX/Christer och SM3BQC/Arne till Utanede för ett “Planeringsmöte” och senare på dagen också ett styrelsemöte där dagens tema var ”Planering för år 2013”.

De hälsades välkommen av ON4AWT/Fons som denna vecka var gästoperatör på SI9AM. Vid kaffepausen kom SM3EAE/Lars, SM5SIC/Göran och SM3GDT/Hans.

Planeringsmötets inriktning var att definiera vilka arbetsuppgifter som behöver göras under sommaren och hösten 2013.


Efter lunch

Efter lunchen passade SM3GDT/Hans, SM5SIC/Göran, ON4AWT/Fons och SM3FJF/Jörgen på att gå runt inne i Holmstagården, för att i detalj planera inför höstens ungdomsläger SKØYT, den 9-11 augusti, för 7 ungdomar,

SM3ESX/Christer, SM3EAE/Lars och SM3BQC/Arne inspekterade antennmasterna och elskåpet där alla feedrar är ihopkopplade.

I höst måste elskåpet bytas ut till ett större och mera anpassat elskåp som motsvarar framtidens utbyggnader av antenner.


Styrelsemöte

Klockan 15:00 kom SM3GHE/Nils och SI9AM höll då vårens tredje styrelsemöte. De som inte kunde närvara på plats blev uppkopplade via SKYPE vid styrelsemötet.


Följande diskuterades/rapporterades:


  • Rapporter:

det senaste protokollet

inga övriga rapporter

  • Arbetsplanering och översyn inför sommaren
  • SK0YT Ungdomsläger i Utanede den 9-11 augusti
  • Försäljning efter anbudsförfarande till SA3BPG
  • Bokningsläget
  • Nästa styrelsemöte den 1 juli


Närvarande under styrelsemötet

SM3GHE, SM3FJF, SM3ESX, SM3LIV, SM3CER, SM3EAE, SM3BQC, SM3GDT, SM5SIC, SA3BPE.