Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK2013-07-01

Styrelsemöte via Skype


Närvarande:

SM3GHE, SM3FJF, SM3ESX, SM3LIV, SM3CER, SM3EAE, SM3BQC, SM3GDT, SM3CVM,


Följande diskuterades/rapporterades:


  • Rapporter:

Avslag på vår ansökan om bygdemedel

  • Kommande aktiviteter:

King Chulalongkorn Day

SK0YTs Ungdomsläger

Arbetsdagar 30 augusti – 1 september

Distrikt 3 möte i Utanede

Gästoperatörer i oktober

  • Nästa styrelsemöte:

19 augusti