Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2013-08-09 -- 2013-08-11


SK0YT Ungdomsläger på SI9AM i Utanede

den 9 - 11 augusti 2013FÖRBEREDELSER


Förfrågan på distrikt 3 mötet i Sundsvall

På distrikt 3 mötet i Sundsvall den 9 mars frågade SMØDZB/Tore om någon amatörradioklubb inom tredje distriktet kunde anordna ett ungdomsläger. Det blev tyst i lokalen en stund men då reste sig SM3FJF/Jörgen och erbjöd sig att undersöka förutsättningarna för ett ungdomsläger på Holmstagården i Utanede, QTH för SI9AM.


Klartecken till SSA

Efter ett flertal samtal mellan SM5BJM Johan, SMØDZB/Tore, SM3GDT/Hans och SM3FJF/Jörgen, gav Jörgen klartecken för ett ungdomsläger på Holmstagården.


Budget

Ett första förslag på upplägg och kostnader presenterades för SSA som antog förslaget och Jörgen fortsatte planeringen för ungdomslägret.


Ledare och föredragshållare

Jörgen kontaktade SM3ESX/Christer som är ordförande i Sundsvalls Radioamatörer och utbildningsansvarig i klubben och fick klartecken att han kunde tala om vågutbredning samt ansvara för byggandet av en dipolantenn. SM3GDT/Hans lovade hålla föredrag om hur man blir QRV på PSK31 och RTTY, han beställde också ett antal byggsatser så att ungdomarna själva skulle få bygga ihop sin egen första kortvågsmottagare. SM3PXO/Petter lovade hålla föredrag om ”Inte bara FM” på frekvenserna VHF, UHF och SHF. Jörgen tar hand om hur man blir QRV på kortvågsbanden, hur man ropar in på en DX-station samt hur man tävlar i en Contest.

 

Ungdomar

De sju ungdomar som tillfrågades tackade alla ja till erbjudandet om att delta. Dessa ungdomar träffades dels på SK3BG samt även via Skype för att få information och ge sina förslag på programinnehåll.


Veckobrev

Från midsommar och fram till lägret startade skickades varje vecka ut ett veckobrev med detaljer inför weekendlägret.


19 juli

Den 19 juli är en stor högtidsdag för alla Thailändare, för då firar de Kung Chulalongkorns besök i Utanede, som ägde rum den 19 juli 1897.

Även vid den thailändska paviljongen i Utanede är det stora festligheter, med bland annat ceremoni från entrebyggnaden till paviljongen och hyllning vid statyn av Kung Chulalongkorn.


SI9AM firar denna dag med öppet hus på besöksstationen. Samtidigt passade man i år på att göra i ordning två extra antenner inför ungdomslägret SKØYT.


Materialinköp och transporter

Redan i mitten av juli påbörjades inköpen av visst material för weekendlägret.

SM3GDT/Hans köpte åtta byggsatser från Conrad, en Retro Radio Reciever för 2 – 9 MHz.

Den första transporten av material till Utanede gjorde SM3FJF/Jörgen och SM3LIV/Ulla söndag den 4 augusti. Det var radiostationer, antennkablar, linor, undervisningsmaterial m.m.


Onsdag och torsdag den 7 och 8 augusti

Onsdagen den 7 augusti köptes alla ”torrvaror” och på torsdagen åkte Jörgen och Ulla till Utanede med varorna samt med ytterligare radioutrustning. Kyl- och frysvaror inhandlades på ICA i Bispgården och placerades in i kyl- och frysskåp på Holmstagården.


Jörgen iordningsställde utbildningsrummet och de två radioplatserna på nedre planet.
DAG 1 – FREDAGEN DEN 9 AUGUSTI 2013


Fredag morgon

Tidigt på morgon startade SM3GDT/Hans sin bilresa från Ljusdal till Ungdomslägret i Utanede. SM3FJF/Jörgen reste från sitt sommar QTH i Indal. SM3PXO/Petter och sonen SA3BXA/Magnus åkte bil från Aspås. SA3CEG/Henrik från Alnön hämtade sonen SA3CEW/Anders i Älandsbro som var på ett Scoutläger. SM3CFL Michael körde bil från Hudiksvall och hämtade SA3CFL Olav och SA3CAY Emil på Alnön. Från Junsele körde Robin Isaksson till Hällgum där han hämtade upp Fredrik Westin för fortsatt bilfärd till Utanede.


Välkomstfika

Mellan klockan 10.00 - 10.30 serverades välkomstfika på Holmstagården och klockan 10.30 hälsade SM3FJF/Jörgen och distriktsledaren SM3GDT/Hans samtliga hjärtligt välkomna till SKØYTs ungdomsläger i Utanede.


Lunch

Den första lunchen intogs på Älggårdsberget i Bispgården. Resterande måltider intogs på Holmstagården. En beställning av färdiga matlådor för samtliga måltider hade tidigare gjorts och denna mat tog radiogänget med sig till weekendlägret.


Fotografering framför paviljongen

Den första gruppbilden togs framför den Thailändska paviljongen. SM3FJF/Jörgen genomförde därefter en kort guidning för hela gruppen och berättade uppkomsten av den Thailändska Paviljongen och om Kung Chulalongkorns besök i Sverige och resan till Utanede med den svenske kungen Oskar II.


SSAs webbmaster

På fredagseftermiddagen besöktes weekendlägret av SSAs webbredaktör SM7DZV/Erik, som passade på att fota några bilder för att kunna publicera information om SKØYT på SSAs webbplats.


Utbildning i att köra radio på kortvåg samt PSK31 och RTTY

En gemensam utbildningstimme ägnades åt att förklara hur man kör radio på digitalt samt hur man loggar sina QSOn i dator.


Ungdomarna delades därefter upp i två grupper. En grupp fick undersvisning av SM3GDT/Hans om hur man kör PSK31 och RTTY och SM3FJF/Jörgenen tog hand om den andra gruppen i ämnet - Bli QRV på kortvåg SSB.


ES7YOTA och ES9YOTA

Radiokörandet på fredagskvällen blev en stor höjdpunkt när samtliga ungdomar fick köra radio med de fyra svenska ungdomarna som var på ES7YOTA i Estland. Ett europeiskt ungdomsläger med 60 ungdomar från 15 länder samt deras ledare. Totalt ca 80 personer.


QSOn utväxlades mellan samtliga svenska ungdomar. En stor höjdpunkt!


Radiokörandet fortsatte sedan långt in på nattimmarna på SSB, PSK31 och RTTY. Nattlampan släcktes ca klockan 02.00.
DAG 2 – LÖRDAGEN DEN 10 AUGUSTI 2013


Frukost på lördagmorgon

Klockan 06.30 var SM3FJF Jörgen uppe och började förbereda frukosten. Lite ovant att jobba i ett storkök som man tidigare inte jobbat i säger Jörgen.

Klockan 07.00 kom SA3CEG/Henrik och hans uppgift var att duka fram frukosten.

 

Vågutbredning, antennteori, byggande av dipolantenner, radiokörning

På lördagen anlände SM3ESX/Christer och första lektionspasset kunde börja för dagen. Christer talade om vågutbredning. Därefter delades ungdomarna upp i två grupper där ena gruppen fick bygga en dipolantenn och andra gruppen fick köra radio under ledning av SM3GDT/Hans och SM3FJF/Jörgen.


För att få in den rätta timingen vid anrop på en DX-station på SSB genomfördes ett antal simuleringsövningar runt radiobordet på SI9AM. Simuleringsövningarna var ett perfekt sätt för att få en bra start inför sitt egna svarsanrop på CQ från DX-stationer.

 

Alla ungdomar hade fått en egen DXCC-lista och så snart man körde ett nytt radioland så fyllde man i sina QSOn. Man jämförde sina DXCC-listor och glädjen var stort så snart man lyckades köra ett nytt land.


Besök under lördagen

Under lördagen gästades weekendlägret av SM3GFN/Ingvar, SM3GHE/Nils, XV9TH/Torsten samt ungdomarna SA3BRX/Joel och SA3BPG/Markus.


Torsten önskade ungdomarna all lycka framåt i hobbyn. Ingvar lånade kameran av Jörgen och fotograferade flitigt. Nils tyckte att ”hans grabbar” från SL3ZYE FRO Sollefteå var mycket duktiga med tanke på att de inte hunnit med att ta sina amatörradiocertifikat ännu.


Joel och Markus bjöd in ungdomarna att vara med och se hur man kör Contest. Närmast kommer de att köra Scandinavien Activity Contest, SAC SSB Contest som går av stapeln helgen den 12-13 oktober. 


Sked med HSØAC

Kvällens stora höjdpunkt var QSO med radiostationen HSØAC som är huvudstationen för RAST. Radio Amateur Society of Thailand.  RAST är SSA:s  motsvarighet i Thailand – dock med den stora skillnaden att RAST står under beskydd av kungahuset som det står på deras webbsida ”Under the Patronage of His Majesty the King”. Operatören HSØZDX Tony gjorde en mycket fin PR-insats genom att ställa upp som motstation för samtliga SKØYT-ungdomar. Det blev också ett fint minne för ungdomarna.


Grillafton

SM3PXO/Petter tog ansvaret för kvällens grillafton. Grillen rengjordes och förflyttades till utealtanen. SA3BPG/Markus förberedde dukningen i matsalen. Och när det sades varsågod så var alla glada åt att sätta sig vid borden för kvällens grillmåltid.


Byggande av sin egen kortvågsmottagare och fortsatt radiokörande

Under eftermiddagen och kvällen fick ungdomarna gruppvis börja bygga ihop sin egen radiomottagare. En ”Radio Retro Receiver” en kortvågsmottagare på frekvensområdet 2 – 9 MHz. En arbetsuppgift de utförde med stor precision samtidigt som de övriga ungdomarna körde radio från de tre olika radioplatserna. Bl. a fick de lära sig hur man kör en DX-station som kör ”split-frequency”. Nya DX-länder kördes och fördes in i DXCC-listan.


Många DX-länder kördes på RTTY och PSK31 med endast 30 watt på den provisoriskt uppsatta Diamond Vertikalen som var fastsatt vid utealtanen. Åter igen vid 02.00 tiden släcktes lampan för några timmars kort sömn.


Presentation av SSA:s Ungdomssatsning på webben

Projektledaren SM3FJF/Jörgen fotade flitigt och tog hjälp av gästbesökarna att hålla i kameran när han själv var upptagen med sina lektionspass. Bilder skickades till Sara, som är YL till SA5BJM/Johan, SSAs Ungdomssektionsledare samt till SM3LIV/Ulla. Båda lade fortlöpande ut bilder och bildtexter både på http://sk0yt.blogspot.se/ samt på www.si9am.se.DAG 3 – SÖNDAGEN DEN 11 AUGUSTI 2013Söndagförmiddag

Tidig morgon tyckte nog alla – men droppade in vid lite olika tider till frukosten. Trötta men ändå redo för en ny dag.


Klockan 08.00 höll SM3FJF/Jörgen en kort sammanfattning och svarade på en del frågor som dykt upp under dagarna.


Klockan 08.45 kom SM3ESX/Christer och SM3EFS/Lennart från Kvissleby. På ungdomarnas begäran redan i juni, höll SM3ESX/Christer ett fördrag som SDR-Radio, vilket blev mycket uppskattat.

Weekendlägrets sista föreläsning ”Inte bara FM” var namnet på SM3PXO/Petters föredrag som handlade om vågutbredning och CW och SSB QSO-trafik på VHF, UHF och SHF. Även det blev en stor höjdpunkt i ungdomarnas kunskaper om våra frekvensutrymmen och radiotrafik på de högre frekvensbanden.


Hjälp i köket

SM3EFS Lennart anammade kökssysslorna redan då han kom. Frukostdiskning, framtagande av förmiddagsfika samt dukning inför lunchen och mikroungsvärmningen av dagens avslutande måltid.


Avslutning

Direkt efter lunchen samlades ungdomarna i ett rum och ledarna i ett annat rum för gruputvärdering av weekendlägret. Sista timmen blev det storstädning av hall, toalett och sovrummen på övre våningen samt radiorum och konferensrummet på nedre våningen.


Lägret avslutades vid tretiden på eftermiddagen med ett gruppfoto av ungdomarna. På bilden ser man hur ungdomarna lämnar lägret.

SK0YT
”På väg framåt i livet – med AMATÖRRADIO i ryggmärgen”


Några citat från ungdomarnas utvärdering av SKØYT

•Holmstagården – Bra, trevlig miljö, gott om plats

•Bra mat, bra fikaintervaller så att man inte hann bli dåsig

•Webben – Kul att folk kan följa vad som händer! Bra att visa att det fanns aktivitet

•Bra med uppdelning i två grupper

•Kul med planerade special QSOn och att koppla ihop oss med Estlandslägret!

•”Torrsim” var bra för oss som behövde öva radiosnacket innan vi skulle ut på frekvensbanden

•Jättebra med vågutbredningsteorin, HF, VHF, UHF, SHF

•Mer visning av antennerna och genomgång och funktion

•Kul med visning av den Thailändska Paviljongen

•DXMAPS.com var bra också för känslan för att se var andra aktiva finns

•Konsten att köra SPLIT – den informationen förstod vi alla

•Lite tidiga mornar!!!

•Mycket teknikinriktat, BRA

•Ännu mer antennteknik

•Mer Radiokörning

•Mottagarbygget var bra

•Kul med en SSA Tröja (Kolla storleken före)Uttalande från ungdomarna

Stort TACK till SSA. Vi är väldigt nöjda.

Ledarna har gjort ett toppenjobb. Fantastiskt fint planerat och genomfört.
Ungdomsteams- och utbildningsansvariga för SKØYT Ungdomsteam 9-11 augusti 2013 och Ungdomsdeltagare samt programmet för ”TEAM SKØYT EDUCATION”SK0YT