Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2013- 08-22

Arbetsdag på SI9AM


Denna höstdag ägnades åt slyröjning d.v.s. röja upp runt de båda antennmasterna på SI9AM. Arbetet utfördes av SM3JVJ/Lars, SM3LJA/Kent, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen.


Nu är allt klart för att påbörja antennarbetena den 30 och 31 augusti.