Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2013-08-30 -- 2013-08-31

Arbetsweekend på SI9AM


Denna weekend arbetade SA3ALO/Lars-Erik, SM3BQC/Arne, SM3EAE/Lars, SM3ESX/Christer, SM3FJF/Jörgen och SM3UQO/Björn med huvudmasten på SI9AM.


Ett nytt elskåp monterades för att ge utrymme åt alla feedrar från samtliga åtta antenner till antennomkopplaren.


I det gamla elskåpet finns nu endast kopplingsplintarna för rotorkablarna.


Vi hade hyrt en skylift för att demontera och bygga om den fasta 14 MHz beamen och ändra beamriktningen söderut till ca 170 grader.