Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK


2013-09-05

Styrelsemöte via Skype


Närvarande:

SM3GHE, SM3FJF, SM3ESX, SM3LIV, SM3CER, SM3EAE, SM3BQC, SM3GDT, SM3CVM


Följande diskuterades/rapporterades:


  • Rapporter:

Föregående protokoll

19 juli  King Chulalongkorn Day

Ungdomslägret SK0YT

Arbetsweekend


  • Beslut:

Hyra av skylift samt inköp av material


  • Kommande aktiviteter:

SAC CW

Gästbesök från Åmsele

Distrikt 3 möte i Utanede

Gäsbesökare från Belgien

TX5K

CQ WW CW


  • Nästa styrelsemöte:

ej fastställt