Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2013-09-20 -- 2013-09-22


Scandinavian Activity Contest, SAC,

på CW från SI9AM


SI9AM deltog i klassen ”Multi Operator Single Transmitter” i Scandinavian Activity Contest, SAC CW.


Ett contest team bestående av SM3CER/Janne och SM3FJF/Jörgen träffades på fredagskvällen och påbörjade förberedelserna och under lördagen anslöt SM3EAE/Lars.


Under helgen gästades contestteamet av SM3BQC/Arne och SA3BPG/Markus.


Klockan två på söndag när testen slutade hade det blvit 1.784 QSO:n i loggen och det blev totalt 674.766 poäng.