Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK


2013-09-27 -- 2013-09-29


Gästbesökare från Åmsele


SI9AM gästades av SA2YLM/Maria och SA2AWO/Mats från Åmsele.

De körde ca 300 QSO:n under weekenden och de gjorde fin PR för besöksstationen SI9AM på amatörradiobanden.