Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, SwedenDAGBOK OCH BILDER

(Bildgalleriet hittar du under reportaget)


2013-10-05


Välbesökt Distrikt 3 möte i Utanede

Höstens distrikt 3 möte arrangerades av SI9AM och var förlagt till Holmstagården i Utanede. Det var drygt 30 radioamatörer från bl. a. Östersund, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Sundsvall och Gävle som lördagen den 5 oktober samlades för att ta del av distrikt 3 frågor, SSA information och få lyssna på SMØJZT Tilman som höll två mycket intressanta föredrag.


Före mötet serverades kaffe och smörgåsar och alla fick tillfälle att hälsa på varandra. SM3LDP Markku demonstrerade en del radioutrustning som han hade till försäljning.


Välkommen

SM3FJF Jörgen hälsade alla välkomna till Utanede och lämnade sedan över ordet till DL3, SM3GDT Hans. Hans öppnade mötet med att tacka alla för att de hörsammat inbjudan till distrikt 3 mötet.


Mötet

Under mötet fick deltagarna ta del av SSA information och ställa frågor. SM3WMU, Tomas ledamot i SSA styrelse, redogjorde för den diskussion som pågår om prov och provfrågeverksamheten. SM3FJF Jörgen berättade om SSA:s ungdomsläger SKØYT, för sju ungdomar, som hölls på Holmstagården i augusti månad.


Klockan tolv gjordes ett avbrott för en gemensam lunch som bestod av ”Flygande Jakob”. Vid alla borden var det livliga diskussioner och det mesta handlade om amatörradio.

 

Efter lunchen fortsatte distrikt 3 mötet med rapporter från klubbarna om sina olika klubbaktiviteter.


Dagens höjdpunkt

SMØJZT Tilman, SSAs sektionsledare Radioteknik, bilade denna dag tur och retur Stockholm - Utanede, en resa på ca hundra mil, enbart för att hålla föredrag för oss. Enastående Tilman!


Det första föredraget handlade om QRSS - långsam telegrafi för kontakter med mycket låg effekt. Efter ett avbrott för kaffe, bulle och en godbit fortsatte Tilman med ett föredrag om WSPR - modern teknik och protokoll för globala vågutbredningsexperiment och kommunikation med MYCKET låga effekter.


Tilman är en mycket duktig föredragshållare och alla började nog fundera på om de själva eller som en klubbaktivitet skulle ”sjösätta” några av de projekt som Tilman redogjorde för.


Tack

Ett stort tack till alla er som besökte SI9AM och distrikt 3 mötet och ett speciellt tack till dig Tilman som inspirerade oss alla.