King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

KOMMANDE AKTIVITETER


Utförligare information om respektive aktivitet hittar du längre ner på sidan.

2020-10-10-- 2020-10-11

Gästoperatörer SA0BYP/Palle och SA3BYC/Johan

2020-10-21 -- 2020-10-28

Gästoperatörer DD2CW/Jef, ON3UN/Dirk och ON6LY/Francis

2020-11-28-- 2020-11-29

Gästoperatörer SM3EAE/Lars och SM5SIC/Göran

2020-10-10-- 2020-10-11
SA0BYP/Palle och SA3BYC/Johan

SA3BYC/Johan

Om du befinner dig utanför Skandinavien - Lyssna efter CQ Contest från signalen SI9AM och besvara deras anrop.

SA0BYP/Palle

Välkommen!


Vi välkomnar ett Contest Team bestående av SA0BYP/Palle och SA3BYC/Johan.


De kommer att aktivera signalen SI9AM under SAC SSB, Scandinavian Activity Contest.


Vi önskar Teamet Lycka till!

2020-10-21 -- 2020-10-28 
DD2CW/Jef, ON3UN/Dirk och ON6LY/Francis

Välkommen tillbaka igen!

Våra återkommande gästoperatörer DD2CW/Jef, ON3UN/Dirk och ON6LY/Francis besöker återigen SI9AM.


Under sin vistelse kommer de att köra WW Contest SSB den 24 och 25 oktober 2020.


ON3UN/Dirk, DD2CW/Jef

Lyssna efter signalen SI9AM och besvara deras CQ.

Vi önskar Jef, Dirk och Francis - Lycka till i Contesten - och hoppas att de får många fina radiokontakter med radioamatörer runt om i världen.

Vi önskar Teamet Lycka till!


Congratulations!


First place in Sweden 2017, Sixth place 2016 and Third place 2015 in WW Contest SSB.

ON6LY/Francis


Congratulations


First place in Sweden 2019, 2018 and 2017 in World Wide WPX Single Op Assisted High Power 40 Meter.

2020-11-28-- 2020-11-29
SM3EAE/Lars och SM5SIC/Göran

Välkommen!


Vi välkomnar ett Contest Team  bestående av SM3EAE/Lars och SM5SIC/Göran.


De kommer att aktivera signalen SI9AM under CQ WW CW Contest.


Lyssna efter signalen SI9AM och besvara deras CQ Contest.

Vi önskar Teamet Lycka till!

SM3EAE/Lars
SM5SIC/Göran

För bokning och information kontakta:


SM3EAE, Lars Stöök via email sm3eae@gmail.com

telefon 070-659 00 69 eller


SM3FJF, Jörgen Norrmén via email sm3fjf@telia.com

telefon 070-394 17 45

SI9AM QRV på följande frekvenser:


CW: 1817, 3517, 7017, 10117, 14017, 18077, 21017, 24897 and 28017

SSB: 1840, 3760, 7060, 14210, 18160, 21310, 24960 and 28510

FM: 145.550 MHz