Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

RENT-A-QTH


För bokning och information kontakta:


SM3EAE

Lasse Stöök via email sm3eae@gmail.com

telefon +46 70 659 00 69


SM3FJF

Jörgen Norrmén via email sm3fjf@telia.com

telefon +46 70 394 17 45


SI9AM  En  känsla av Thailand -  Mer än enbart amatörradio.

Ladda ner broschyren.