Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

DAGBOK OCH BILDER


2014- 12-31 -- 2015-01-01

Gästoperatör SA3CNW/Fredrik


Tack Fredrik  för att  du besökte SI9AM igen.

Förra gången  var du en av deltagarna i SKOYTs ungdomsläger i  Utanede augusti 2013.


Läs mer om ungdomslägret på  SI9AM.