DAGBOK OCH FOTON 2017

Onsdag den 19 juli - Thailändska Paviljongen

Några bilder

Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

DAGBOK OCH FOTON 2017

Onsdag den 19 juli 2017 - Öppet hus på SI9AM

SM3FJF/Jörgen (ordförande i SI9AM) och SM3LIV/Ulla fanns på plats för att visa besöksstationen.

SM4TYC/Ulf från Falun passade på att titta in.

Onsdag den 19 juli 2017 - eftermiddagen

Under hela dagen pågick aktiviteter både i festivalområdet bredvid den Thailändska paviljongen och inne på paviljongsområdet.

Onsdag den 19 juli 1917, före lunch

Efter ceremonin med blomsternedläggning vid Kung Chulalongkorns staty.

Det är en mängd aktiviteter i paviljongsparken.


Onsdag den 19 juli 2017, vid 10-tiden

Den 19 juli varje år firas Kung Chulalongkorns besök i Utanede 1897. Detta sker genom att man i procession går från entren i paviljongsområdet till Kung Chulalongkorns staty som står inne i den Thailändska Paviljongen. Vid statyn lägger man ner blommor och vackra gåvor. Det var en ovanligt kylig sommardag, ca 14 grader och blåsigt. Men alla log sitt alla varmaste leende när de vandrade mot paviljongen.

Tisdag den 18 juli 2017 (förmiddag)

Det är en kylslagen och gråmulen förmiddag vid den Thailändska Paviljongen.


Under fem dagar blir det stora festligheter i Utanede vid den Thailändska Paviljongen. Det är 120 år sedan Kung Chulalongkorn besökte Utanede och 20 år sedan den byggdes. Det firas med ceremonier, thailändsk dans och uppträdanden.


Nu på förmiddagen håller utställarna på att göra i ordning sina montrar och mat börjar tillagas.


Besöksstationen SI9AM är bemannad av SM3FJF/Jörgen och SM3LIV/Ulla.

Vi har kört en del kontakter på PSK31 eftersom vi försöker aktivera de digitala moderna.