Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

DAGBOK OCH FOTON 2013-08-09 -- 2013-08-31

2013-08-30 -- 2013-08-31

Arbetsweekend på SI9AM

2013-08-22

Arbete på SI9AM

2013-08-09

SK0YTs Ungdomsläger på SI9AM, Del II


2013-08-30 -- 2013-08-31

Arbetsweekend på SI9AM


Denna weekend arbetade SA3ALO/Lars-Erik, SM3BQC/Arne, SM3EAE/Lars, SM3ESX/Christer, SM3FJF/Jörgen och SM3UQO/Björn med huvudmasten på SI9AM.


Ett nytt elskåp monterades för att ge utrymme åt alla feedrar från samtliga åtta antenner till antennomkopplaren.


I det gamla elskåpet finns nu endast kopplingsplintarna för rotorkablarna.


Vi hade hyrt en skylift för att demontera och bygga om den fasta 14 MHz beamen och ändra beamriktningen söderut till ca 170 grader.2013-08-09 -- 2013-08-11, Del II


SK0YT Ungdomsläger på SI9AM i Utanede

den 9 - 11 augusti 2013


DAG 2 – LÖRDAGEN DEN 10 AUGUSTI 2013


Frukost på lördagmorgon

Klockan 06.30 var SM3FJF Jörgen uppe och började förbereda frukosten. Lite ovant att jobba i ett storkök som man tidigare inte jobbat i säger Jörgen.

Klockan 07.00 kom SA3CEG/Henrik och hans uppgift var att duka fram frukosten.

 

Vågutbredning, antennteori, byggande av dipolantenner, radiokörning

På lördagen anlände SM3ESX/Christer och första lektionspasset kunde börja för dagen. Christer talade om vågutbredning. Därefter delades ungdomarna upp i två grupper där ena gruppen fick bygga en dipolantenn och andra gruppen fick köra radio under ledning av SM3GDT/Hans och SM3FJF/Jörgen.


För att få in den rätta timingen vid anrop på en DX-station på SSB genomfördes ett antal simuleringsövningar runt radiobordet på SI9AM. Simuleringsövningarna var ett perfekt sätt för att få en bra start inför sitt egna svarsanrop på CQ från DX-stationer.

 

Alla ungdomar hade fått en egen DXCC-lista och så snart man körde ett nytt radioland så fyllde man i sina QSOn. Man jämförde sina DXCC-listor och glädjen var stort så snart man lyckades köra ett nytt land.


Besök under lördagen

Under lördagen gästades weekendlägret av SM3GFN/Ingvar, SM3GHE/Nils, XV9TH/Torsten samt ungdomarna SA3BRX/Joel och SA3BPG/Markus.


Torsten önskade ungdomarna all lycka framåt i hobbyn. Ingvar lånade kameran av Jörgen och fotograferade flitigt. Nils tyckte att ”hans grabbar” från SL3ZYE FRO Sollefteå var mycket duktiga med tanke på att de inte hunnit med att ta sina amatörradiocertifikat ännu.


Joel och Markus bjöd in ungdomarna att vara med och se hur man kör Contest. Närmast kommer de att köra Scandinavien Activity Contest, SAC SSB Contest som går av stapeln helgen den 12-13 oktober. 


Sked med HSØAC

Kvällens stora höjdpunkt var QSO med radiostationen HSØAC som är huvudstationen för RAST. Radio Amateur Society of Thailand.  RAST är SSA:s  motsvarighet i Thailand – dock med den stora skillnaden att RAST står under beskydd av kungahuset som det står på deras webbsida ”Under the Patronage of His Majesty the King”. Operatören HSØZDX Tony gjorde en mycket fin PR-insats genom att ställa upp som motstation för samtliga SKØYT-ungdomar. Det blev också ett fint minne för ungdomarna.


Grillafton

SM3PXO/Petter tog ansvaret för kvällens grillafton. Grillen rengjordes och förflyttades till utealtanen. SA3BPG/Markus förberedde dukningen i matsalen. Och när det sades varsågod så var alla glada åt att sätta sig vid borden för kvällens grillmåltid.


Byggande av sin egen kortvågsmottagare och fortsatt radiokörande

Under eftermiddagen och kvällen fick ungdomarna gruppvis börja bygga ihop sin egen radiomottagare. En ”Radio Retro Receiver” en kortvågsmottagare på frekvensområdet 2 – 9 MHz. En arbetsuppgift de utförde med stor precision samtidigt som de övriga ungdomarna körde radio från de tre olika radioplatserna. Bl. a fick de lära sig hur man kör en DX-station som kör ”split-frequency”. Nya DX-länder kördes och fördes in i DXCC-listan.


Många DX-länder kördes på RTTY och PSK31 med endast 30 watt på den provisoriskt uppsatta Diamond Vertikalen som var fastsatt vid utealtanen. Åter igen vid 02.00 tiden släcktes lampan för några timmars kort sömn.


Presentation av SSA:s Ungdomssatsning på webben

Projektledaren SM3FJF/Jörgen fotade flitigt och tog hjälp av gästbesökarna att hålla i kameran när han själv var upptagen med sina lektionspass. Bilder skickades till Sara, som är YL till SA5BJM/Johan, SSAs Ungdomssektionsledare samt till SM3LIV/Ulla. Båda lade fortlöpande ut bilder och bildtexter både på http://sk0yt.blogspot.se/ samt på www.si9am.se.DAG 3 – SÖNDAGEN DEN 11 AUGUSTI 2013Söndagförmiddag

Tidig morgon tyckte nog alla – men droppade in vid lite olika tider till frukosten. Trötta men ändå redo för en ny dag.


Klockan 08.00 höll SM3FJF/Jörgen en kort sammanfattning och svarade på en del frågor som dykt upp under dagarna.


Klockan 08.45 kom SM3ESX/Christer och SM3EFS/Lennart från Kvissleby. På ungdomarnas begäran redan i juni, höll SM3ESX/Christer ett fördrag som SDR-Radio, vilket blev mycket uppskattat.

Weekendlägrets sista föreläsning ”Inte bara FM” var namnet på SM3PXO/Petters föredrag som handlade om vågutbredning och CW och SSB QSO-trafik på VHF, UHF och SHF. Även det blev en stor höjdpunkt i ungdomarnas kunskaper om våra frekvensutrymmen och radiotrafik på de högre frekvensbanden.


Hjälp i köket

SM3EFS Lennart anammade kökssysslorna redan då han kom. Frukostdiskning, framtagande av förmiddagsfika samt dukning inför lunchen och mikroungsvärmningen av dagens avslutande måltid.


Avslutning

Direkt efter lunchen samlades ungdomarna i ett rum och ledarna i ett annat rum för gruputvärdering av weekendlägret. Sista timmen blev det storstädning av hall, toalett och sovrummen på övre våningen samt radiorum och konferensrummet på nedre våningen.


Lägret avslutades vid tretiden på eftermiddagen med ett gruppfoto av ungdomarna. På bilden ser man hur ungdomarna lämnar lägret.”På väg framåt i livet – med AMATÖRRADIO i ryggmärgen”


Några citat från ungdomarnas utvärdering av SKØYT

•Holmstagården – Bra, trevlig miljö, gott om plats

•Bra mat, bra fikaintervaller så att man inte hann bli dåsig

•Webben – Kul att folk kan följa vad som händer! Bra att visa att det fanns aktivitet

•Bra med uppdelning i två grupper

•Kul med planerade special QSOn och att koppla ihop oss med Estlandslägret!

•”Torrsim” var bra för oss som behövde öva radiosnacket innan vi skulle ut på frekvensbanden

•Jättebra med vågutbredningsteorin, HF, VHF, UHF, SHF

•Mer visning av antennerna och genomgång och funktion

•Kul med visning av den Thailändska Paviljongen

•DXMAPS.com var bra också för känslan för att se var andra aktiva finns

•Konsten att köra SPLIT – den informationen förstod vi alla

•Lite tidiga mornar!!!

•Mycket teknikinriktat, BRA

•Ännu mer antennteknik

•Mer Radiokörning

•Mottagarbygget var bra

•Kul med en SSA Tröja (Kolla storleken före)Uttalande från ungdomarna

Stort TACK till SSA. Vi är väldigt nöjda.

Ledarna har gjort ett toppenjobb. Fantastiskt fint planerat och genomfört.
Ungdomsteams- och utbildningsansvariga för SKØYT Ungdomsteam 9-11 augusti 2013 och Ungdomsdeltagare samt programmet för ”TEAM SKØYT EDUCATION”
2013- 08-22

Arbetsdag på SI9AM


Denna höstdag ägnades åt slyröjning d.v.s. röja upp runt de båda antennmasterna på SI9AM. Arbetet utfördes av SM3JVJ/Lars, SM3LJA/Kent, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen.


Nu är allt klart för att påbörja antennarbetena den 30 och 31 augusti.