Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

2012-10-24 -- 2012-10-30

Gästoperatörer på SI9AM

2012-10-21

Arbetsdag på SI9AM

2012-10-05 -- 2012-10-06

Arbetsweekend på SI9AM

2012-09-21

Arbete på SI9AM

2012-09-14 -- 2012-09-16

SAC Contest CW

2012-09-06 -- 2012-09-08

Arbetsweekend på SI9AM

2012-08-01

Planeringsdag och besök av LA2PHA/Svein

2012-07-19

King Chulalongkorn Day

2012-07-14

Sambandsuppdrag vid Diggiloo föreställningen i Utanede

2012-06-27

Kvällsarbete på SI9AM2012-10-24 – 2012-10-30

Gästoperatörer på SI9AM


I oktober 2012 var det åter dags för ON6UQ/Marcel och DD2CW/Jef att göra sin årliga resa till Utanede och SI9AM. Detta var femte gången som de besökte SI9AM. Denna gång hade de även med sig ONL741/Dirk.


Läs ON6UQ och DD2CWs reseberättelse (engelska).2012-10-21

Arbetsdag på SI9AM


Söndagen den 21 oktober åkte SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen till Utanede för att göra en uppdatering av 3G nätverket för internet. Vidare kopplades röstminnet för Micro Keyer II till datorernas loggprogram.


Denna söndagsmorgon kom årets första snöfall i Utanede som syns på de olika bilderna.


2012-10-05 – 2012-10-06

Arbetsweekend på SI9AM


Fredag

Sent på fredagskvällen den 5 oktober åkte SM3UQO/Björn och SM3FJF/Jörgen till Utanede för att fortsätta arbetet med den nya rotorkabeln till Spiderbeamen.


Lördag

Under lördagen kom SM3CVM/Lars. Den nya rotorkabel för Spiderbeamen kopplades in provisoriskt i väntan på beslut om rotorkabeln ska grävas ner i backen. Samtidigt började SM3UQO/Björn förbereda för den kommande SAC Contest SSB.


2012-09-21

Arbete på SI9AM


SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen åkte under eftermiddagen upp till SI9AM med tre rullar rotorkabel. Några av dessa rullar kommer att användas vid kommande arbete med Spiderbeamen. SM3EFS/Lennart utför datavård medan SM3FJF gjorde en översyn av antennerna.2012-09-14 – 2012-09-16

SAC CW från SI9AM


Fredag

Sent på fredagskvällen kom SM3CER/Janne, SM3FJF/Jörgen och SM5SIC/Göran till SI9AM. Redan under kvällens första timme, konstaterades att rotorn till beamarna inte fungerade. De beslutade då att starta tidigt på lördagsmorgonen med felsökningsarbetet.

Ihopkopplingen av datorerna för contestnätverket fungerade perfekt. SM3FJF/Jörgen monterade också en extra radiostation och ett slutsteg.


Lördag

Redan klockan 07.00 var SM5SIC/Göran och SM3FJF/Jörgen ute och felsökte det konstaterade rotorproblemet. Det visade sig att de manöverkablar som var avsedda för beamarna hade kopplats om till rotorn för Spiderbeamen. Det var inte konstigt att det inte fungerade! Detta felsökningsarbete tog flera timmar, men strax före contestens början var allt i sin ordning igen. Under förmiddagen anslöt även SM3EAE/Lasse.


Söndag

Klockan 12.00 UTC kunde fyra glada sändaramatörer summera en fin SAC-contest weekend tillsammans.
2012-09-06 – 2012-09-08

Arbetsweekend på SI9AM


Torsdagen

Inför arbetet nästföljande dagar med Spiderbeamen behövde det röjas sly kring antennmasterna. SM3BQC/Arne, SM3LJA/Kent, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen ägnade eftermiddagen och kvällen åt detta


Fredag

På fredagen anlände först SM3EFS/Lennart, SM3UQO/Björn och SM3FJF/Jörgen för att förbereda allt material inför lördagens arbete med Spiderbeamen och att koppla ihop ett nätverk för datorerna som skulle ingå i SAC Contest CW och SSB senare i september och oktober. På kvällen kom även SM5SIC/Göran som blir höstens SAC-teamledare.

På nattkvisten genomfördes tester med att koppla ihop datorerna i contestnätverk.


Lördag

SM3EFS/Lennart, SM3UQU/Björn, SM3FJF/Jörgen sov över på SI9AM. Tidigt på morgonen kom SM3ZET/Urban en Skylift som vi lånade under dagen. En stund senare kom SM3EAE/Lasse och SM3VRG/K-G samt SM3CVM/Lars. SM3UQO/Björn utförde en del mekaniska arbeten från Skyliften. Sent på eftermiddagen kunde gänget göra tummen upp när Spiderbeamen kommit upp på rätt höjd. Perfekta SWR-värden.


Det vi inte hann med denna dag var inkopplingen av rotorkabeln. Det arbetet får vi göra en annan gång.


2012-08-01

Planeringsdag på SI9AM och

besök av LA2HPA/Svein


Glädjande och turlig nog var SM3CVM/Lars och SM3FJF/Jörgen på plats i Utanede den 1 augusti när besöksstationen gästades av LA2HPA/Svein Erik med XYL Solfrid.


De kom med en husbil och hade besökt paviljongsområdet och sa åt varandra – “vi kollar om det finns någon på SI9AM”


Under dagen blev det förutom planering en hel del amatörradioprat dessutom kördes ett antal PSK31-QSOn från SI9AM.2012-07-19

King Chulalongkorn Day


Bakgrund

Den 19 juli år 1897 besökte kung Chulalongkorn, Rama V, som då var kung i Thailand det lilla samhället Utanede i Jämtland. 1992 besökte en thailändsk dansgrupp Utanede och såg att det fanns en väg som var uppkallad efter deras älskade kung. De åkte hem till Thailand och berättade det fantastiska. I Thailand påbörjades en insamling för att kunna uppföra en minnesbyggnad. 1997 påbörjades byggnationen och 1999 invigdes den Thailändska paviljongen i Utanede.


 


King Chulalongkorn Day

Minnet av kung Chulalongkorns besök den 19 juli 1897 i Utanede firas varje år med en ceremoni vid statyn av kungen, som finns inne i den Thailändska Paviljongen.Radioamatörer

Från Östersund och Sundsvall kom SM3CVM/Lars, SM3BQC/Arne, SM3EFS/Lennart, SM3LJA/Kent och SM3FJF/Jörgen.
Öppet Hus

På SI9AM hade vi öppet hus och visade vår besöksstation för intresserade. Vi körde ett antal kontakter främst på PSK-31. Ett trafiksätt som inte har varit så mycket aktiverat så därför proriterades PSK31 denna dag.

2012-07-14

Sambandsuppdrag vid Diggiloo - föreställningen i Utanede


Förplaneringen hade pågått i flera månader och den 14 juli var det den stora dagen “D” som i Diggiloo.


Tidigt på lördagsmorgonen den 14 juli åkte radioamatörer från de tillhörande radioklubbarna i Östersund, Hudiksvall, Sundsvall och Sollefteå till Utanede. Från Sundsvall åkte SM3MEH/Tomas och SA3AWT/Pelle med Sundsvallsklubbens MRC-vagn. (MRC = Mobil Radio Central). SA3CAC/Andreas tog med sig ett hästsläp och inuti fanns en mindre traktor med släpvagn. En oerhört viktig resurs då det gäller att transportera  både material och sändaramatörer ut till de tre stora parkeringsytorna.


Redan klockan 09.00 var de flesta radioamatörerna på plats i Utanede. Under dagen deltog 52 personer för att klara av sambandsuppdraget och parkeringsuppgiften.  Mattält uppmonterades samtidigt som flera snitslade infarterna och stakade ut riktningarna för parkeringsraderna. SM3SZW/Sven-Henrik var sambandsgeneral och skötte arbetsuppgiften med bravur!


Under eftermiddagen kom ett ordentligt störtregn vilket medförde att den redan vattensjuka marken efter de senaste två veckornas intensiva blev väldigt mjuk. Vi tog då  beslut om att rekvirera flera gruslass och en traktor som kunde åka ut med 35 tons grus och förstärka in- och utfarterna till parkeringytorna.


Klockan 19.00 var ca 900 bilar inlotsade på parkeringsytorna och Diggiloo föreställningen kunde börja planenligt. 4000 personer hade bänkat sig framför den uppbyggda Diggiloo-scenen.


Klockan 22.30 avslutades föreställningen och parkeringsplatserna tömdes på ca 50 minuter och sambandsgänget kunde montera ner mattält och ta bort alla skyltar och markeringsband som fanns placerade för att märka ut parkeringsplatserna.


Stort TACK till alla som ställde upp i detta stora sambands- och parkeringsuppdrag.


DAGBOK OCH FOTON 2012-06-27 -- 2012-10-30

2012-06-27

Kvällsarbete på SI9AM


SM3BQC/Arne, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen åker på eftermiddagen från Sundsvall till Utanede. Syftet är att göra en grovplanering inför höstens kommande arbeten med monteringen av Spiderbeamen på rätt höjd. Antennplatsen inspekteras och dokumenteras. SM3EFS/Lennart passar också på att installera 3G Internet. SM3BQC/Arne och SM3FJF/Jörgen monterar ett nytt draperi framför våningssängen. Tyget har vi fått från Thailand.