Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


 AMBASSADÖRER i SI9AM
2016-2020


Vi tackar Dig som sponsrat SI9AM
genom att bli Ambassadör.


Ladda ner ditt eget certifikat.


År 2020


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2020

Alfons Wittoeck

Ambassadör nr 2 år 2020

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 3 år 2020

Emerenciana Kjörsvik

Ambassadör nr 4 år 2020

PIA

Ambassadör nr 5 år 2020

SM3GFN  Ingvar Bergström

Ambassadör nr 6 år 2020

SM3FJF Jörgen Norrmén

Ambassadör nr 7 år 2020

SM3EAE  Lars Stöök

Ambassadör nr 8 år 2020

SM3GDT  Hans Sodenkamp

Ambassadör nr 9 år 2020

SA3BYC  Johan Karlsson


År 2019


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2019

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 2 år 2019

Emerenciana Kjörsvik

Ambassadör nr 3 år 2019

SM3FJF Jörgen Norrmén

Ambassadör nr 4 år 2019

SM3EAE  Lars Stöök

Ambassadör nr 5 år 2019

SM3GFN  Ingvar Bergström

Ambassadör nr 6 år 2019

SA3CNC  Robin Isaksson

Ambassadör nr 7 år 2019

SA3BYC  Johan Karlsson

År 2018


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2018

SM3FJF Jörgen Norrmén

Ambassadör nr 2 år 2018

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 3 år 2018

SM3TIR Sven Örnberg Andersson

Ambassadör nr 4 år 2018

SM3EAE  Lars Stöök

Ambassadör nr 5 år 2018

SA2AWO  Mats Åström

Ambassadör nr 6 år 2018

SA2YLM  Maria Hägglund

År 2017


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2017

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 2 år 2017

SM3FJF Jörgen Norrmén

Ambassadör nr 3 år 2017

SM3TIR Sven Örnberg Andersson

Ambassadör nr 4 år 2017

SM5SIC Göran Ingemar Backman

Ambassadör nr 5 år 2017

SM3EAE  Lars Stöök

År 2016


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2016

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 2 år 2016

SM3EAE  Lars Stöök

Ambassadör nr 3 år 2016

SM3FJF Jörgen Norrmén