Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


 AMBASSADÖRER i SI9AM
2016-2020


Ge ett bidrag på 250 kronor till SI9AM och

bli Ambassadör för ett år.


Vi tackar Dig som sponsrat SI9AM
genom att bli Ambassadör.


Ladda ner ditt eget certifikat.


År 2020


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2020

Alfons Wittoeck

Ambassadör nr 2 år 2020

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 3 år 2020

Emerenciana Kjörsvik

Ambassadör nr 4 år 2020

PIA

Ambassadör nr 5 år 2020

SM3GFN  Ingvar Bergström

Ambassadör nr 6 år 2020

SM3FJF Jörgen Norrmén

Ambassadör nr 7 år 2020

SM3EAE  Lars Stöök

Ambassadör nr 8 år 2020

SM3GDT  Hans Sodenkamp

Ambassadör nr 9 år 2020

SA3BYC  Johan Karlsson


År 2019


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2019

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 2 år 2019

Emerenciana Kjörsvik

Ambassadör nr 3 år 2019

SM3FJF Jörgen Norrmén

Ambassadör nr 4 år 2019

SM3EAE  Lars Stöök

Ambassadör nr 5 år 2019

SM3GFN  Ingvar Bergström

Ambassadör nr 6 år 2019

SA3CNC  Robin Isaksson

Ambassadör nr 7 år 2019

SA3BYC  Johan Karlsson

År 2018


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2018

SM3FJF Jörgen Norrmén

Ambassadör nr 2 år 2018

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 3 år 2018

SM3TIR Sven Örnberg Andersson

Ambassadör nr 4 år 2018

SM3EAE  Lars Stöök

Ambassadör nr 5 år 2018

SA2AWO  Mats Åström

Ambassadör nr 6 år 2018

SA2YLM  Maria Hägglund

År 2017


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2017

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 2 år 2017

SM3FJF Jörgen Norrmén

Ambassadör nr 3 år 2017

SM3TIR Sven Örnberg Andersson

Ambassadör nr 4 år 2017

SM5SIC Göran Ingemar Backman

Ambassadör nr 5 år 2017

SM3EAE  Lars Stöök

År 2016


Ambassadörer

Bidragsgivare

Certifikat att ladda ner

Ambassadör nr 1 år 2016

SM3EXM  Erik Edblad

Ambassadör nr 2 år 2016

SM3EAE  Lars Stöök

Ambassadör nr 3 år 2016

SM3FJF Jörgen Norrmén