King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

STATISTIK KÖRDA QSO:n


Till den 24 januari 2020 januari 2020 har vi kört 163 031 QSO:n

Band

QSOs

2 M

52

10 M

6 899

12 M

561

15 M

14 446

17 M

 2 529

20 M

72 822

30 M

2 874

40 M

41 746

80 M

18 826

160 M

2 276

Total

163 031

Mode

QSOs

AM

2

CW

72 271

FM

59

FT8

1 213

MFSK/FT4

272

PSK

308

RTTY

1 355

SSB

87 474

WSPR

77

Total

163 031