Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

HÄR HAR BESÖKSSTATIONEN SI9AM VARIT

Latitud - 62.57.15 N eller 62.9540

Longitud - 16.40.22 E eller 16.6729

Locator - JP82IW

Från Sundsvall Syd till SI9AM i Utanede

Leta upp väg E14 mot Trondheim.

Kör 6 km

Sväng höger in på väg 86 mot Bispgården

Efter 1,7 km sväng vänster igen för att fortsätt på väg 86 mot Bispgården

Kör 74,8 km

Sväng vänster anvisning "Kung Chulalongkorns Paviljong"

Efter 3 km ser du den thailändska paviljongen. Fortsätt att köra mot paviljongen.

Fortsätt förbi parkeringsområdet.

Kör ca 300 meter och du är framme vid SI9AM.


Från Östersund till SI9AM i Utanede

Leta upp väg 87 mot Sollefteå

Kör 113 km

Sväng höger in på way 86 Sundsvall,

Kör 5,4 km

Sväng höger anvisning "Kung Chulalongkorns Paviljong"

Efter 1 km ser du den thailändska paviljongen. Fortsätt att köra mot paviljongen.

Fortsätt förbi parkeringsområdet.

Kör ca 300 meter och du är framme vid SI9AM.


Från Sollefteå  till SI9AM i Utanede

Leta upp väg 87 mot Östersund

Kör 43,1 km

Sväng vänster in på way 86 Sundsvall,

Kör 5,4 km

Sväng höger anvisning "Kung Chulalongkorns Paviljong"

Efter 1 km ser du den thailändska paviljongen. Fortsätt att köra mot paviljongen.

Fortsätt förbi parkeringsområdet.

Kör ca 300 meter och du är framme vid SI9AM.