Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

DAGBOK OCH FOTON 2015-01-23 -- 2015-03-22

2015-01-23

Arbetsdag på SI9AM

2015-01-25

Styrelsemöte via Skype

2015-01-28 -- 2015-02-02

Gästoperatörer ON5RZ och ON4AWT

2015-03-08

Styrelsemöte via Skype

2015-03-20 -- 2015-03-22

SSA Contest University


Arbetsdag på SI9AM


2015 års första arbetsdag på SI9AM.


SM3EFS Lennart och SM3FJF Jörgen åkte denna fredag till besöksstationen SI9AM för att kontrollera radioutrustningen och samtidigt passade de på att göra programuppdateringar i datorerna.


Det var också en del jobb med att strukturera loggfilerna från 2014 för körda QSOn.


Eftermiddagen avslutades med planering av olika antennplatser för kommande SSA Contest University den 20-22 mars 2015.2015-01-23


Styrelsemöte via Skype


Närvarande:

SM3FJF, SM3ESX, SA3BPE, SM3CER, SM3EFS, SM3MEH, SM3PXO, SM3EAE,

SM3TIR, SM3SZW, SM3GHE, SM3GDT


Följande diskuterades/rapporterades:


  • Meddelanden och rapporter

Föregående protokoll

Diplomsammanställning

Rapport QSL hantering


  • Ekonomi

Ekonomirapport t.o.m. december


  • Planering våren-sommaren 2015

SI9AM Årsmöte

Uthyrningar

Diggiloo


  • Nästa styrelsemöte 2015-03-082015-01-28 -- 2015-02-02

Gästoperatörer på SI9AM

ON5RZ Raf och ON4AWT Fons


Åter igen hade vi nöjet att välkomna ON5RZ Raf och ON4AWT Fons till SI9AM.


De deltog i UBA DX Contest SSB.


Läs mer om deras besök på  ON4AWTs hemsida:


http://www.on4awt.be/index.php/on4awt-was-here2/si9am/84-si9am-20152015-03-08

Styrelsemöte via Skype


Närvarande:

SM3FJF, SM3ESX, SA3BPE, SM3CER, SM3MEH, SM3PXO, SM3EAE,

SM3TIR, SM3EFS, SM3LIV, SM3GHE, SM3GDT


Följande diskuterades/rapporterades:


  • Meddelanden och rapporter

Föregående protokoll

Diplom

QSL hantering

SSA Contest University


  • Ekonomi

Ekonomirapport t.o.m. februari


  • Planering våren-sommaren 2015

SI9AM Årsmöte och Styrelsemöte

Diggiloo


  • Uthyrningar


  • Nästa styrelsemöte 2015-04-25
2015-03-20 -- 2015-03-22

SSA Contest University


Succé för SSA Contest University 2015


Tolv vetgiriga radioamatörer

Under helgen 20-22 mars samlades tolv tävlingssugna radioamatörer och lärare på Holmstagården i Utanede för SSA:s första tävlingskurs. Holmstagården ligger intill Thailändska Paviljongen och inrymmer besöksstationen SI9AM, se www.si9am.com. Marknadsföringsnamnet för kursen var ”SSA Contest University”, ett namn med glimten i ögat, då det ju var fråga om en nybörjarkurs för nya och nygamla radioamatörer.


Syfte

Syftet med SSA Contest University, är att genom grundläggande kunskapsutbildning och färdighetsträning främja och intressera nya och nygamla radioamatörer till radiotävlande i Sverige.


Mål

SSA Contest University ska sporra nya och nygamla radioamatörer att köra Contest, enskilt eller i ett Contestteam genom:

•Teoretisk och praktisk introduktion till grunderna i Contest

•Kunskap om hur du optimerar din radioutrustning tillsammans med din dator

•Kunskap om hur du optimerar dina tävlingsresultat genom taktiskt Contestkörande


En tioårig dröm

Tillsammans med SM3ESX Christer har SM3FJF Jörgen under många år utbildat nya radioamatörer på SK3BG i Sundsvall. SM3FJF höll också i SSA:s ungdomsläger 2013 och 2014 för ungdomar inom 3:e distriktet. Hösten 2014 presenterade Jörgen den dröm som han burit på under tio års tid, att få undervisa nya och nygamla radioamatörer i grunderna för radiotävlande.


SM5SIC Göran har under ett antal år samlat grupper till expeditioner och tävlingar bland annat i Norge, Finland, Västerås, Sollefteå och Eskilstuna. Göran bar på liknande tankar som Jörgen, att det inte räckte med grundutbildning och certifikat, utan att man även måste göra något för att få den nyblivne amatören ut på banden. Ett sätt skulle kunna vara deltagande i radiotävlingar.


Tillsammans med SM5SIC Göran presenterade SM3FJF Jörgen dessa tankar i form av en projektplan för SSA, vars styrelse beviljade medel för en kurs med tolv utbildningsplatser samt en lärarstab. Projektet fick marknadsföringsnamnet ”SSA Contest University”. Program och inbjudan publicerades i SSA-bulletinen, SSA:s hemsida och i QTC nr 1/2015. På några veckor fulltecknades kursen av sökande från distrikt Ø, 3, 5 och 7.


Förberedelser

Lärarstaben utökades och ett antal möten hölls via Skype. Kursdeltagarna fick veckobrev via e-post med fortlöpande information samt ett antal hemuppgifter. Alla med egen kortvågsrigg samt dator ombads att ta med sin utrustning. För att klara all logistik upprättades ett antal minneslistor och dokument. Exempelvis gjordes utrustningslista för de två extra radioplatserna, maten och konferensutrustningen, föreläsnings- och elevdokumentation samt storcirkelkartor. Radarparet SM3FJF Jörgen och SM5SIC Göran försökte planera allt i detalj på åtta A4-sidor. Det mesta visade sig fungera enligt planeringen.Torsdagen den 19 mars 2015

Långväga kursdeltagare anlände på kvällen och fick en demonstration av besöksstationen SI9AM. SM3EAE Lasse visade loggprogrammet N1MM+. Ett avslutande lärarmöte inför kursen hölls.


Fredagen den 20 mars

Inbjudna gäster under fredagen var SM3GFN Ingvar från SK3JR Jemtlands Radioamatörer samt

SM3GHE Nils från SL3ZYE FRO Sollefteå, båda utbildare i sina klubbar.


Föreläsningar med interaktiva gruppövningar

Vid kursstarten gick samtliga deltagare runt i lokalerna, informerades om nödutgångar samt vad som gällde för den gemensamma säkerheten och trivseln. Sedan fick kursdeltagarna beskriva sin egen målbild i tävlingskursen samt i Russian DX Contest, RDXC (se målbilder i separat artikel). SM5SIC Göran gick igenom radiotävlandets grunder samt reglerna i RDXC. Särskild tonvikt lades på vad som är amatörradioanda, vad lämpligt uppträdande på banden innebär samt vilka normer som gäller i radiotävlingar. Det handlar ju inte bara om kvantitet utan än mera om kvalitet.


Efter den teoretiska genomgången blev det praktik. SM5SIC ”Sicken” visade hur loggprogrammet TR4W fungerade. Med hjälp av QSO-simulering och projicerad bild på duk kunde kursdeltagarna steg för steg följa med hur kontakten loggades i TR4W samt skillnaden mellan att ropa CQ och att jaga.


Slutligen var det dags för kursdeltagarna att logga ett antal simulerade QSO:n i sin dator. De drillades omväxlande av SM3FJF och SM5SIC med QSO-träning laget runt. Om inte förr, så förstod kursdeltagarna nu varför Sicken i veckobreven hade tjatat om att bokstaveringen måste flyta som rinnande vatten. Simuleringsövningarna på SSB och CW var behövliga och fortsatte en bra stund in på kvällen. Övningarna avslutades med en frågestund och nyttiga kom igång-tips.


Sked med A61QQ

SM6LRR (RM2D) Mats i Moskva blev vår kontakt österut, eftersom vi skulle vara med i den stora ryska testen. Mats berättade då att han skulle åka till Förenade Arabemiraten A6 och delta i RDXC med signalen A61QQ samt att han önskade köra kursdeltagarna under tävlingen. Då frågade Jörgen om ett sked-QSO före tävlingen, vilket Mats välvilligt ställde upp på. På fredagskvällen fick därmed kursdeltagarna lite ”godis”. Det var redan ordentlig pileup, när deltagarna en efter en bänkade sig framför SI9AM-stationens stora rigg för att få köra A61QQ. För SA3PAU Paul med helt nytt certifikat var det premiär-QSO, inte lokalt över repeatern på två meter, utan 5000 km på 40 meter. För SA7JMA Jörgen var det andra QSO:t i loggen. För de flesta var detta första kontakten med A6. Det smakar bra med sådana DX! Mats visade också hur det gick till att styra en pileup, som inte till alla delar följde de läror som tidigare meddelats under dagen. ”Only Scandinavia!” Tack Mats för din pedagogiska uppvisning!


Lördagen den 21 mars

När öppnar banden samt hur fungerar riggstyrning?

Påföljande morgon kom SM3ESX Christer och föreläste om vågutbredning under temat ”När öppnar banden?” och ”Välj rätt frekvensband vid olika tidpunkter på dygnet”. Här fick kursdeltagarna bland annat svar på vågutbredningsfrågorna i hemuppgifterna. En aha-upplevelse för kursdeltagarna! Därefter berättade SM3GDT Hans om riggstyrning och om gränssnitt (interface), som kan byggas själv till rimligt pris. Hans avslutade med tips om praktiskt handhavande av riggstyrning med olika program.


SM5SIC Göran visade också hur filtreringen gick till. Först visades mindre bandpassfilter av fabrikatet Dunestar, som skulle finnas på stationsplats C. Därefter visades större filter av typen 4O3A, där isolationen är så bra, att samma trebandsantenn kan kopplas till tre riggar samtidigt och med en matarkabel köras med högeffekt på 10, 15 och 20 meter. Dessa filter användes på stationsplats A, där skarpt prov på isolationen gjordes under tävlingen med två riggar, som kördes med lågeffekt. (Efter tävlingen gjordes högeffektprov.) På stationsplats B användes inga bandpassfilter, för att kursdeltagarna skulle få uppleva skillnaden.


Schema för 3 stationsplatser

Schemat för bandtilldelningen och bemanningen av tre stationsplatserna under RDXC, som hade knåpats ihop Sicken och Jörgen och omfattade 24 timmar, presenterades nu av SM3FJF.  De tolv deltagarna var uppdelade i sex par, som blev tilldelade en stationsplats i fyra timmar, varav två timmar som operatör och två timmar som bisittare. Efter detta fick man fyra timmars vila. Då fanns det möjlighet att vara med SM3GDT Hans, som visade PSK31 och RTTY på en fjärde stationsplats. Varje par fick tre radiopass och tre vilopass vardera. På så vis fick alla köra på de tre stationsplatserna, pröva på de flesta banden samt köra såväl dag som natt. Tävlingen började kl. 12 UTC. Mat, kaffe och dryck sköttes av SM3PXO Petter. Ingen behövde gå hungrig eller törsta. Tekniska problem, särskilt datakrångel, tämjdes av SM3EFS Lennart. Han fick också ordning på kursdeltagarnas riggstyrningar.


Söndagen den 22 mars

Uppladdning av loggar

Ett dygn senare kl. 12 UTC slutade testen och det var dags för gemensam lunch. De kursdeltagare, som avslutade tävlingen kl. 08, började med uppladdningen av sina respektive loggar till RDXC och till SSA HF Contest Cup efter demonstration av SMØNCS Tore, en av kursdeltagarna. Var och en fick därefter ladda upp sin egen logg. Efter lunch fick de sista tre grupperna samma visning av SMØNCS Tore, innan de själva gjorde uppladdningen.


Kursutvärdering och avslutning

Därpå följde en kursutvärdering från respektive grupp. Kursdeltagarnas målbild togs fram och alla var överens om att de flesta målen verkligen hade uppnåtts, tack vare kunniga och engagerade lärare.   


Vid avslutningen, fick varje deltagare muntligt berätta om sitt bästa minne från SSA Contest University.

Några utdrag från kursdeltagarna:

-För mig känns det precis som jag vore nykär på nytt!

-Mikrofonskräcken har släppt

-Jag har kommit över min rädsla

-Mitt mål var att ha ROLIGT och det har jag verkligen haft

-Rösten som budbärare, att kunna artikulera rätt

-Vilken styrka med riggstyrning, att ha loggprogrammet ihopkopplad med radion

-Kul tillsammans, ung som äldre, nybörjare som erfarna hams

-Utan den här helgen skulle det ta ca 6-9 månader att lära mig allt detta själv

-Glädjen att utvecklas tillsammans

-Att få pröva olika radiostationer


Lärare:

SM3EAE Lasse Stöök

SM3EFS Lennart Lind

SM3ESX Christer Byström

SM3FJF Jörgen Norrmén

SM3GDT Hans Sodenkamp

SM3PXO Petter Gärdin

SM5SIC Göran Ingemar Backman