Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

DAGBOK OCH FOTON 2013-01-13 -- 2013-07-19

2013-07-19

King Chulakorn Day och Öppet Hus på SI9AM

2013-07-01

Styrelsemöte via Skype

2013-05-09

Planeringsdag och styrelsemöte på SI9AM

2013-04-13

Årsmöte och styrelsemöte

2013-02-26

Arbetsdag SI9AM

2013-02-01

Arbetsdag SI9AM

2013-01-22 -- 2013-01-28

Gästoperatörer - ON5RZ/Raf, ON7DS/Dirk och ON4JW/Jean

2013-01-20

Styrelsemöte via Skype

2013-01-13

Arbetsdag på SI9AM


2013-07-19

King Chulalongkorn Day och

Öppet Hus på SI9AM


Bakgrund

Kung Chulalongkorn (Rama V), som var kung i Thailand, besökte Sverige 1897 efter att ha mottagit en inbjudan från kung Oscar II att besöka allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm. Kung Oscar II ville även visa den thailändske kungen andra delar av Sverige. Kung Chulalongkorn valde då att göra en Norrlandsresa, då timmer på den tiden var Siam (namnet på Thailand vid den tiden) största exportprodukt. Först åkte man kung Chulalongkorns båt upp till Härnösand. Därifrån åkte man en mindre båt längs Ångermanälven till Sollefteå. I Sollefteå sov man över på hotell Appelbergs och nästa dag tog man tåget till Bispgården där man intog en måltid på Järnvägshotellet. Efter Bispgården åkte man hästspann ner till Utanede där åter åkte   båt längs Indalsälven ner till Sundsvall.


Det var alltså den 19 juli år 1897 som kung Chulalongkorn, Rama V, besökte det lilla samhället Utanede i Jämtland. 1992 besökte en thailändsk dansgrupp Utanede och såg att det fanns en väg som var uppkallad efter deras älskade kung. De åkte hem till Thailand och berättade det fantastiska. I Thailand påbörjades en insamling för att kunna uppföra en minnesbyggnad. 1997 påbörjades byggnationen och 1999 invigdes den Thailändska paviljongen i Utanede.


Platsen man hade valt för bygget visade sig vara besvärlig, då det var blålera 20 meter ner i marken. Dock hade thailändska munkar redan välsignat platsen så det gick inte att byta plats. Man var därför tvungen att påla 30 meter ner i marken för att kunna bygga paviljongen. 1999 stod byggnaden färdig och Ragunda kommun fick paviljongen i gåva av Thailands vice premiärminister.


King Chulalongkorn Day

Minnet av kung Chulalongkorns besök den 19 juli 1897 i Utanede firas varje år med en ceremoni vid statyn av kungen, som finns inne i den Thailändska Paviljongen.


Ceremonin

Tyvärr var inte vädret på sin bästa sida. Det var molnigt och luften var kylig för årstiden, ca 12-13 grader när processionen startade från entrébyggnaden till den Thailändska Paviljongen. Många var klädda i vackra dräkter och många hade fina blomsterarrangemang att lägga vid Chulalongkorns staty inne i den Thailändska Paviljongen. Efter ceremonin blev det dansuppvisning inne i växthuset.


Öppet Hus

Öppet hus hölls mellan kl 10.00 – 17.00 på SI9AM, i samband med firandet av King Chulalongkorn Day. SM3LIV/Ulla, SM3FJF/Jörgen, SM3EFS/Lennart och SM3BQC/Arne aktiverade besöksstationen. Ulla passade på att köra ca 150 QSOn under dagen från SI9AM på 14 MHz.


Förberedelser för SK0YTs Ungdomsläger

Kl 11.00 började Lennart, Arne och Jörgen montera två antenner som ska användas under SK0YTs ungdomsläger den 9 – 11 augusti. En Diamond, 6-bands vertikalantenn samt en 3-bands 2-element Fritzel Beam.


Besök av SA3ALO med YL

Klockan 11:45 kom SA3ALO/Lars-Erik och YL Johanna. De frågade om vi behövde hjälp med något. Vi tog tacksamt emot deras hjälpande händer, så svaret blev omgående JA! Under två timmar pågick arbetet med att trimma antennerna, till så bra SWR-värden som möjligt.


Besök av SM0SHG

Under dagen gjorde även SH0SHG/Adde ett kort besök.


Provkörning av antennerna

Klockan 14:30 var antennförberedelserna klara och Jörgen kunde köra några QSOn för att kontrollera att allt fungerade. Några PSK31 QSOn kördes också för att prova SignaLink-modemet och datautrustningen.


Besök av Magnus Gunnarsson

Magnus Gunnarsson ansvarig för den Thailändska Paviljongen tog sig tid att göra ett besök och få mer information om vår besöksstation. Med sig hade han Hans R. Björkman som visade sig vara DX-lyssnare. Båda blev mycket imponerade av de kontakter vi etablerar med radioamatörer runt om i världen. Ett av Hans intressen var öar och han kunde namnen på många av de öar som för oss är rara DX.


2013-05-09

Planeringsdag och styrelsemöte på SI9AM


Torsdagmorgon

Tidigt på torsdagsmorgonen åkte SM3FJF/Jörgen, SM3ESX/Christer och SM3BQC/Arne till Utanede för ett “Planeringsmöte” och senare på dagen också ett styrelsemöte där dagens tema var ”Planering för år 2013”.

De hälsades välkommen av ON4AWT/Fons som denna vecka var gästoperatör på SI9AM. Vid kaffepausen kom SM3EAE/Lars, SM5SIC/Göran och SM3GDT/Hans.

Planeringsmötets inriktning var att definiera vilka arbetsuppgifter som behöver göras under sommaren och hösten 2013.


Efter lunch

Efter lunchen passade SM3GDT/Hans, SM5SIC/Göran, ON4AWT/Fons och SM3FJF/Jörgen på att gå runt inne i Holmstagården, för att i detalj planera inför höstens ungdomsläger SKØYT, den 9-11 augusti, för 7 ungdomar,

SM3ESX/Christer, SM3EAE/Lars och SM3BQC/Arne inspekterade antennmasterna och elskåpet där alla feedrar är ihopkopplade.

I höst måste elskåpet bytas ut till ett större och mera anpassat elskåp som motsvarar framtidens utbyggnader av antenner.


Styrelsemöte

Klockan 15:00 kom SM3GHE/Nils och SI9AM höll då vårens tredje styrelsemöte. De som inte kunde närvara på plats blev uppkopplade via SKYPE vid styrelsemötet.


Följande diskuterades/rapporterades:


 • Rapporter:

det senaste protokollet

inga övriga rapporter

 • Arbetsplanering och översyn inför sommaren
 • SK0YT Ungdomsläger i Utanede den 9-11 augusti
 • Försäljning efter anbudsförfarande till SA3BPG
 • Bokningsläget
 • Nästa styrelsemöte den 1 juli


Närvarande under styrelsemötet

SM3GHE, SM3FJF, SM3ESX, SM3LIV, SM3CER, SM3EAE, SM3BQC, SM3GDT, SM5SIC, SA3BPE.


2013-04-13

Årsmöte och styrelsemöte på SI9AM


Kallelse

Tiden var bestämd sedan lång tid tillbaka och kallelsen till årsmötet var utskickad via mail och den fanns även på vår hemsida.


Plats och tid

I år hade vi åter igen valt Holmstagården som samlingspunkt och starttiden var klockan 11.00.


Morgonfika

Vi startade med kaffe och bulle.


Årsmötet börjar

Omkring klockan elva startade årsmötesförhandlingarna.


Val

Till ordförande för årsmötet valdes SM3YKF/Kent och till sekreterare SM3ESX/Christer.

Rapport över det gångna året

SM3CVM/Lars gick igenom verksamhetsberättelsen och SM3LIV/Ulla redogjorde för resultat- och balansräkningen för 2012.


Därefter följde en del val till styrelsen. Årsmötet avslutades och SM3CVM/Lars tackade alla för fint arbete under det gångna verksamhetsåret.


Lunch

Vid tolvtiden gjordes ett avbrott för lunch som bestod av en smörgåstårta.


Styrelsemöte

Vid ettiden startade ett styrelsemöte


Följande diskuterades/rapporterades:


 • Rapporter:

Det senaste protokollet

Sponsoransökan Jämtkraft

Bokningsläget

Distrikt-3 möte i Utanede den 5 oktober

 • Planeringsdag på SI9AM den 9 maj

Tack till SM3CVM/Lars som skänkt ett antal feedrar

 • SK0YT Ungdomsläger i Utanede den 9-11 augusti
 • RAST Cholarship 2014
 • Försäljning efter anbudsförfarande till SM3LIV och SM3FJF
 • Nästa styrelsemöte I Utanede den 9 majNärvarande under årsmötet och styrelsemötet:

SM3BQC/Arne, SM3CVM/Lars, SM3EFS/Lennart, SM3ESX/Christer, SM3EXM/Erik, SM3FJF/Jörgen, SM3GDT/Hans, SM3GHE/Nils, SM3LIV/Ulla, SM5SIC/Göran, SM3SZW/Sven-Henrik, SM3YKF/Kent.


2013-02-26

Arbetsdag på SI9AM


SM3UQO/Björn, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen åkte till Utanede för att förbättra VHF-mottagningen på SI9AM. Syftet var att se om det gick att nå fler närliggande repeatrar samt förbättra kvaliteten för direktfrekvenser, speciellt när det ska arbetas runt den Thailändska paviljongen med sambandsuppdrag.


2013-02-01

Arbetsdag på SI9AM


SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen åkte till Utanede för att på plats installera den andra av de två nyinköpta datorerna. Under tiden att SM3EFS/Lennart installerade nödvändiga programvaror i datorn så gick SM3FJF/Jörgen ner till den Thailändska paviljongen och fotograferade några fina vinterbilder.
2013-01-20

Styrelsemöte via Skype


Närvarande:

SM3FJF, SM3ESX, SM3LIV, SM3CER, SM3EAE, SM3EFS, SA3BPE, SM3BQC, SM3GHE, SM3GDT.


Följande diskuterades/rapporterades:


 • Rapporter:

Ekonomirapport

Diggiloo 2012

Holmstagården, lägesrapport

Ansökan om bygdemedel

Bokningsläget

WARC beamen

Internet

 • Ordförandebeslut:

Inköp av 2 datorer

Inköp av skrivare

 • Återblick på 2012
 • Planering
 • Övriga frågor:

Ungdomsläger på SI9AM

 • Nästa styrelsemöte:

Inget beslut togs2013-01-13

Arbetsdag på SI9AM


2013 års första arbetsdag på Si9AM.


SI9AM har investerat i två nya stationära datorer. Denna söndag åkte SM3BQC/Arne, SM3EFS/Lennart och SM3FJF/Jörgen till besöksstationen och monterade in en av datorerna. Det var en del jobb med att installera och flytta över nödvändiga program till den nya datorn.


Förutom inköp av datorer och vi efter önskemål från våra gästbesökare, kompletterat köket med fler kastruller och annan köksutrustning.


2013-07-01

Styrelsemöte via Skype


Närvarande:

SM3GHE, SM3FJF, SM3ESX, SM3LIV, SM3CER, SM3EAE, SM3BQC, SM3GDT, SM3CVM,


Följande diskuterades/rapporterades:


 • Rapporter:

Avslag på vår ansökan om bygdemedel

 • Kommande aktiviteter:

King Chulalongkorn Day

SK0YTs Ungdomsläger

Arbetsdagar 30 augusti – 1 september

Distrikt 3 möte i Utanede

Gästoperatörer i oktober

 • Nästa styrelsemöte:

19 augusti

2013-01-22 -- 2013-01-28

Guestoperators ON5RZ/Raf, ON7DS/Dirk and ON4JW/Jean


Tisdag den 22 januari

På tisdagskvällen anländer ON5RZ/Raf till Sundsvalls Järnvägsstation. Han hälsades varmt välkommen till Sundsvall av SM3JOS/René och SM3FJF/Jörgen som var på perrongen och mötte honom.

Därefter blev det fika och en pratstund på Jörgens arbetsplats i Sundsvalls Centrum. Senare på tisdagskvällen åker de tre till Sundsvalls Radioamatörers (SK3BG) klubblokal för en träffkväll, där temat denna kväll var “Kom igång på PSK31”.


Onsdag den 23 januari

Precis ett dygn senare anländer ON7DS/Dirk och ON4JW/Jean till Järnvägsstationen i Sundsvall. De hälsas välkomna av SA3AWT/Pelle, SM3JOS/René och SM3FJF/Jörgen. Under tiden hämtar ON5RZ/Raf en hyrbil. Sedan åker de till Sundsvalls Radioamatörers (SK3BG) klubblokal där det blev välkomstfika innan de åkte vidare till SI9AM i Utanede.


Torsdag den 24 januari

På torsdagsförmiddag får SM3FJF/Jörgen ett telefonsamtal från ON5RZ/Raf som berättar att det är antennproblem på SI9AM. Höga SWR-värden på beamen för 10-15-20 meter. Jörgen förklarar att man tidigare haft liknande problem. Man hittade då problemet i koaxanslutningarna inne i plåtskåpet som är placerad på antennmasten.


För att inte förlora tid tar Jörgen ledigt resten av dagen från jobbet och åker upp till SI9AM i Utanede. SM3BQC/Arne följer med. Väl uppe i Utanede har ON-grabbarna hittat felet och åtgärdat detta och SWR-värdena är åter normala på beamen. De fixade felet i minus 24 graders kyla.


Man kan verkligen känna kylan och se sin egen andningsrök från utandningen säger ON5RZ/Raf. Jörgen tillägger ”Tyvärr har ni haft problem idag men passa på och njut av denna fina vinterdag. För bättre vinterväder än så här blir det inte, solen skiner från en klarblå himmel, rimfrost i träden och det är –24 grader.


Inomhus bjuds det på varmt kaffe – och grabbarna ställer upp för fotografering med de fina diplomen som de erhållit från tidigare contesttävlingar i Utanede.


Lördag och söndag den 26 och 27 januari

En stor videosuccé blev det under UBA HF SSB DX Contest, där man live kunde följa ON-grabbarna under UBA Contest genom en streamad videosändning.


Deras mål var att nå en hög placering. De gjorde ett mycket bra contestresultat och kom på 3:e plats.  Ett stort Grattis!Resultat se

http://www.uba.be/en/hf/contest-results/contest-results-selection?year=2013&vid=3107#DMåndag den 28 januari

På måndagen var det så dags att resa tillbaka till Belgien.

Tre glada herrar dök upp på Jörgens arbetsplats i Sundsvall för en kopp kaffe och lite eftersnack till UBA-Contest och deras Winter DXpedition till Utanede.


På järnvägsstationen sa SM3JOS/René och SM3FJF/Jörgen ”Hej och Välkommen åter” och önskade en trevlig tågresa till Arlanda/Stockholm och flygresa hem till Belgien.


---------------------------------

I den belgiska tidskriften CQ-QSO nr 05-06/2013 skriver Dirk en reseberättelse. Tidskriften är både på franska och flamländska.


Läs ON7DS artikel på franska/flamländska.SM3JOS/Rene har översatt den till svenska.

Vill du se bilderna till artikeln får du öppna ovanstående pdf-fil.

 

Läs den svenska översättningen av artikeln.