Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

DAGBOK OCH FOTON 2013-08-08 -- 2013-08-11

2013-08-09 -- 2013-08-11

SK0YTs ungdomsläger på SI9AM, Del I

2013-08-08

Förberedelser inför ungdomsläger

SK0YT


2013-08-09 -- 2013-08-11, Del I


SK0YT Ungdomsläger på SI9AM i Utanede

den 9 - 11 augusti 2013FÖRBEREDELSER


Förfrågan på distrikt 3 mötet i Sundsvall

På distrikt 3 mötet i Sundsvall den 9 mars frågade SMØDZB/Tore om någon amatörradioklubb inom tredje distriktet kunde anordna ett ungdomsläger. Det blev tyst i lokalen en stund men då reste sig SM3FJF/Jörgen och erbjöd sig att undersöka förutsättningarna för ett ungdomsläger på Holmstagården i Utanede, QTH för SI9AM.


Klartecken till SSA

Efter ett flertal samtal mellan SM5BJM Johan, SMØDZB/Tore, SM3GDT/Hans och SM3FJF/Jörgen, gav Jörgen klartecken för ett ungdomsläger på Holmstagården.


Budget

Ett första förslag på upplägg och kostnader presenterades för SSA som antog förslaget och Jörgen fortsatte planeringen för ungdomslägret.


Ledare och föredragshållare

Jörgen kontaktade SM3ESX/Christer som är ordförande i Sundsvalls Radioamatörer och utbildningsansvarig i klubben och fick klartecken att han kunde tala om vågutbredning samt ansvara för byggandet av en dipolantenn. SM3GDT/Hans lovade hålla föredrag om hur man blir QRV på PSK31 och RTTY, han beställde också ett antal byggsatser så att ungdomarna själva skulle få bygga ihop sin egen första kortvågsmottagare. SM3PXO/Petter lovade hålla föredrag om ”Inte bara FM” på frekvenserna VHF, UHF och SHF. Jörgen tar hand om hur man blir QRV på kortvågsbanden, hur man ropar in på en DX-station samt hur man tävlar i en Contest.

 

Ungdomar

De sju ungdomar som tillfrågades tackade alla ja till erbjudandet om att delta. Dessa ungdomar träffades dels på SK3BG samt även via Skype för att få information och ge sina förslag på programinnehåll.


Veckobrev

Från midsommar och fram till lägret startade skickades varje vecka ut ett veckobrev med detaljer inför weekendlägret.


19 juli

Den 19 juli är en stor högtidsdag för alla Thailändare, för då firar de Kung Chulalongkorns besök i Utanede, som ägde rum den 19 juli 1897.

Även vid den thailändska paviljongen i Utanede är det stora festligheter, med bland annat ceremoni från entrebyggnaden till paviljongen och hyllning vid statyn av Kung Chulalongkorn.


SI9AM firar denna dag med öppet hus på besöksstationen. Samtidigt passade man i år på att göra i ordning två extra antenner inför ungdomslägret SKØYT.


Materialinköp och transporter

Redan i mitten av juli påbörjades inköpen av visst material för weekendlägret.

SM3GDT/Hans köpte åtta byggsatser från Conrad, en Retro Radio Reciever för 2 – 9 MHz.

Den första transporten av material till Utanede gjorde SM3FJF/Jörgen och SM3LIV/Ulla söndag den 4 augusti. Det var radiostationer, antennkablar, linor, undervisningsmaterial m.m.


Onsdag och torsdag den 7 och 8 augusti

Onsdagen den 7 augusti köptes alla ”torrvaror” och på torsdagen åkte Jörgen och Ulla till Utanede med varorna samt med ytterligare radioutrustning. Kyl- och frysvaror inhandlades på ICA i Bispgården och placerades in i kyl- och frysskåp på Holmstagården.


Jörgen iordningsställde utbildningsrummet och de två radioplatserna på nedre planet.
DAG 1 – FREDAGEN DEN 9 AUGUSTI 2013


Fredag morgon

Tidigt på morgon startade SM3GDT/Hans sin bilresa från Ljusdal till Ungdomslägret i Utanede. SM3FJF/Jörgen reste från sitt sommar QTH i Indal. SM3PXO/Petter och sonen SA3BXA/Magnus åkte bil från Aspås. SA3CEG/Henrik från Alnön hämtade sonen SA3CEW/Anders i Älandsbro som var på ett Scoutläger. SM3CFL Michael körde bil från Hudiksvall och hämtade SA3CFL Olav och SA3CAY Emil på Alnön. Från Junsele körde Robin Isaksson till Hällgum där han hämtade upp Fredrik Westin för fortsatt bilfärd till Utanede.


Välkomstfika

Mellan klockan 10.00 - 10.30 serverades välkomstfika på Holmstagården och klockan 10.30 hälsade SM3FJF/Jörgen och distriktsledaren SM3GDT/Hans samtliga hjärtligt välkomna till SKØYTs ungdomsläger i Utanede.


Lunch

Den första lunchen intogs på Älggårdsberget i Bispgården. Resterande måltider intogs på Holmstagården. En beställning av färdiga matlådor för samtliga måltider hade tidigare gjorts och denna mat tog radiogänget med sig till weekendlägret.


Fotografering framför paviljongen

Den första gruppbilden togs framför den Thailändska paviljongen. SM3FJF/Jörgen genomförde därefter en kort guidning för hela gruppen och berättade uppkomsten av den Thailändska Paviljongen och om Kung Chulalongkorns besök i Sverige och resan till Utanede med den svenske kungen Oskar II.


SSAs webbmaster

På fredagseftermiddagen besöktes weekendlägret av SSAs webbredaktör SM7DZV/Erik, som passade på att fota några bilder för att kunna publicera information om SKØYT på SSAs webbplats.


Utbildning i att köra radio på kortvåg samt PSK31 och RTTY

En gemensam utbildningstimme ägnades åt att förklara hur man kör radio på digitalt samt hur man loggar sina QSOn i dator.


Ungdomarna delades därefter upp i två grupper. En grupp fick undersvisning av SM3GDT/Hans om hur man kör PSK31 och RTTY och SM3FJF/Jörgenen tog hand om den andra gruppen i ämnet - Bli QRV på kortvåg SSB.


ES7YOTA och ES9YOTA

Radiokörandet på fredagskvällen blev en stor höjdpunkt när samtliga ungdomar fick köra radio med de fyra svenska ungdomarna som var på ES7YOTA i Estland. Ett europeiskt ungdomsläger med 60 ungdomar från 15 länder samt deras ledare. Totalt ca 80 personer.


QSOn utväxlades mellan samtliga svenska ungdomar. En stor höjdpunkt!


Radiokörandet fortsatte sedan långt in på nattimmarna på SSB, PSK31 och RTTY. Nattlampan släcktes ca klockan 02.00.


Forts på annan sida.2013-08-08

De sista förberedelserna inför SK0YTs ungdomsläger på SI9AM och Holmstagården


Idag torsdag gjordes de sista förberedelserna inför ungdomslägret på SI9AM. Det blev återigen en fullastad bil med material. Bland annat var det en mängd torrvaror som hade inhandlats i Sundsvall. Kylvaror inhandlades under dagen i Bispgården och ställdes in kylar och frysar.


Det kommer att finnas tre radiostationer som ungdomarna kan använda. En är i radiorummet på SI9AM de andra två är på nedre plan. På bilderna saknas radioutrustningarna som ställs på plats i morgon (fredagmorgon).


"The Education room" är klart som ni kan se av bilderna.


Nu väntar på bara på att ledaarna och de sju ungdomarna anländer imorgon.


Vi hälsar dem varmt välkomna till SK0YTs ungdomsläger.