Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden


DEN THAILÄNDSKA

PAVILJONGEN

Strax söder om Bispgården i riktning mot Sundsvall, ligger Utanede. En by som i flera årtionden var omedveten om det stora turistiska värdet i namnet på den väg man döpte till Kung Chulalongkorns Väg i samband med byggandet av Hölleforsens kraftverk.

The Thai Pavilion

Vägens namn upptäcktes av en i Sverige boende thailändare och det resulterade i att den enda thailändska paviljongen i världen utanför Thailand, finns i Utanede. En fantastisk skapelse uppförd till minne av ett siamesiskt kungabesök.Thai Pavillion


Även vintertid

Till det unika med paviljongen i Utanede hör något som du aldrig kan se i Thailand, nämligen en paviljong i vacker snöskrud.


Öppet tider

Under perioden juni - augusti är paviljongen öppen. Resten av året tar man emot grupper efter bokning.HISTORIEN OM DEN THAILÄNDSKA PAVILJONGEN I UTANEDE


King Chulalongkorn

Thai Pavillion 1897 besökte Kung Chulalongkorn Sverige och Ragunda Kommun. Nästan exakt hundra år senare påbörjades byggandet av en paviljong till minne av kungen. Här historien om den Thailändska Paviljongen i Utanede.


Kung Chulalongkorn föddes 1853 och besteg tronen i Siam 1868. Han var älskad och beundrad kung inte minst för att han avskaffade slaveriet i sitt hemland år 1904. Lagen antogs 1874 men kunde inte genomdrivas förrän 1905.


Kung Chulalongkorn var den femte kungen i sin släkt och kallades därför för Rama V Chulalongkorn av Siam.


Kung Chulalongkorn var engagerad i att utveckla sitt hemland, han arbetade aktivt för att ge landet en modern struktur, vilket förde honom på resor över hela världen.

En kunglig inbjudan


När Kung Chulalongkorn fick en inbjudan att besöka den internationella konst- och industriutställningen i Stockholm av den svensk-norske konungen Oscar II tackade han ja.


Kung Oscar ville även visa andra delar av Sverige och eftersom den svenska sågverksindustrin intresserade Kung Chulalongkorn föll valet på mellersta Norrland. Här fanns vacker natur med ljusa sommarnätter och ståtliga vattenfall. Kung Chulalongkorn var också intresserad av att se den svenska moderna trafiken både på vatten och land.Besöket i Utanede

Sällskapet med Kung Chulalongkorn, hans söner och deras personal (ca 30 personer) åkte med sin egen lustyacht upp till Härnösand. Från Härnösand fortsatte sällskapet, med ångaren Strömkarlen, längst Ångermanälven till Sollefteå där man övernattade på Appelbergs. Nästa dag gick färden med tåg till Bispgården där intogs lunch på det dåvarande turisthotellet. Sedan fortsatte färden med häst och vagn på en dammig väg till Utanede och ångbåtsbryggan. Hela vägen var dekorerad med det bästa som det sommarfagra Ragundadalen kunde åstadkomma.


Mängder av människor hade kommit långväga ifrån för att se och hylla de exotiska gästerna. Av anteckningar gjorda av kundens handsekreterare framgår att det kungliga sällskapet kände sig mycket hedrade av folkets uppvaktning.


Ångbåten Liden backade så ut från Edsets brygga, gjorde sin alltid farliga och välberäknade vändning mitt i det forsande vattnet, varpå Kung Chulalongkorn lämnade Ragunda kommun och fortsatte sin färd längs den vackra älven ner till Sundsvall.


När den dammiga vägen till Utanede rustats upp femtio år senare, påmindes man om den thailändske kungens besök och döpte vägen till Kung Chulalongkorns väg.Byggande av paviljongen

Thai PavillionI mitten av 1992 besökte en thailändsk dansgrupp Ragunda kommun och de fick höra talas om vägen som var uppkallad efter deras kung. De besökte platsen och blev hänförda. 1993 bildades Föreningen Chulalongkorns Minne (FCM) som tog första steget till projektet. På initiativ av Ragunda kommun bildades 1994 en kommitté för det fortsatta arbetet. I gruppen ingick företrädare för svenska och thailändska intressen. Bygget av Paviljongen påbörjades 1997.

The Thai Pavilion

Byggnadskostnaden uppgick till cirka sju miljoner, till detta tillkommer utsmyckningar på cirka tre miljoner kr bland annat den förgyllda tornspiran. Bygget ha finansierats genom insamlingar och sponsorer i Thailand och Sverige. Utsmyckningarna står den nuvarande thailändske kungens egna hantverkare för medan byggnaden i övrigt har projekterats och byggts av jämtländska företag. Paviljongen har 75 m2 golvyta. Den invända takhöjden är 7 m och hela byggnaden med spiran sträcker sig 26 m upp i luften. En stenmur av jämtländsk kalksten (varje sten väger 20 kg) inramar den vita paviljongen. Detta är den enda paviljongen i sig slag utanför Thailand. Inne i paviljongen står en staty i brons av kung Chulalongkorn i skala 1:1.Nya kontakter

Projektet skapade en ny grund för utvecklingen av förbindelserna mellan Thailand och Sverige. 1994 inbjöds representanter för Ragunda kommun och näringsliv samt en kulturgrupp att besöka Thailand, ett sällskap på ca 50 personer. Kontakter skapades på regeringsnivå, inom både statlig och regional förvaltning, inom försvar, universitet och näringsliv, vilket bland annat lett till att en svensk-thailändsk handelskammare bildats.


Kung Chulalongkorns dag firas årligen i Ragunda kommun.


(Kung Chulalongkorns färg var rosa.)