King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

RENT A QTH

Latitud - 62.57.15 N eller 62.9540

Longitud - 16.40.22 E eller 16.6729

Lokator - JP82IWWSPR - Läs mer

Kommande aktiviteter


2020-10-21 - - 2020-10-28

Gästoperatörer
DD2CW/Jef,
ON3UN/Dirk och ON6LY/Francis

ON6LY/Francis
ON3UN/Dirk, DD2CW/Jef

Ny QSL-manager SM3FJF Jörgen Norrmén


Läs mer

Special QSL Information


Radio contacts from SI9AM, during the period:

 • March 21 to March 28, 2017
 • October 24 to October 30, 2017
 • March 20 to March 26, 2018
 • March 26 to April 01, 2019All QSL for radio contacts during these periods, will be sent from ON3UN, Dirk Martens.


Please send Bureau QSL for these periods to

SI9AM via ON3UN


Please send Direct QSL to:

ON3UN Dirk Martens

Spoorwegstraat 56

Turnhout 2300

BELGIUM/Europe


SWL-QSL is welcome!

SI9AM

Varmt välkommen till besökstationen i Utanede, SI9AM.


QTH ca 200 meter från den Thailändska paviljongen. I samma byggnad finns möjlighet till övernattning till en billig penning.


Besöksstationen invigdes officiellt den 19 juli 2000, i samband med det årliga firandet av King Chulalongkorndagen.


Alla sändaramatörer är välkomna att på plats köra radio med signalen SI9AM.


Bli Ambassadör i SI9AM


Medlemmar som är

SI9AM Ambassadörer år 2020.


 1. ON4AWT Alfons
 2. SM3EXM Erik
 3. Emerencia Kjörsvik
 4. PIA
 5. SM3GFN Ingvar
 6. SM3FJF Jörgen
 7. SM3EAE Lars
 8. SM3GDT Hans
 9. SA3BYC JohanGe ett bidrag på 250 kronor till SI9AM och bli Ambassadör
för ett år.

Medlemmar som var

SI9AM Ambassadörer år 2019.


 1. SM3EXM  Erik
 2. Emerencia Kjörsvik
 3. SM3FJF    Jörgen
 4. SM3EAE   Lars
 5. SM3GFN   Ingvar
 6. SA3CNC   Robin
 7. SA3BYC   Johan