Plusgiro 24 53 04-1


Vid betalning från utlandet

IBAN:

SE16 9500 0099 6042 0245 3041


BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS


Kontohavare:

CHULALONGKORN AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA

KING CHULALONGKORN MEMORIAL AMATEUR RADIO SOCIETY IN RAGUNDA, SWEDEN

Website:

www.si9am.com 

Email:

info@si9am.com

Copyright:

SM3LIV Ulla Norrmén

King Chulalongkorn Memorial Amateur   

Radio Society in Ragunda, Sweden

SI9AM DIPLOM

SI9AM AWARD1. Mixed (CW, SSB, Digitala moder):

Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock minst 2 band.

För europeiska stationer:

5 kontakter med SI9AM, varav minst 2 QSO på CW och 2 QSO på SSB.

För stationer utanför Europa:

3 kontakter med SI9AM, varav minst 1 QSO på CW och 1 QSO på SSB.


2. CW:

Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock minst 2 band.

För europeiska stationer:

5 kontakter med SI9AM.

För stationer utanför Europa:

3 kontakter med SI9AM.


3. SSB:

Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock minst 2 band.

För europeiska stationer:

5 kontakter med SI9AM.

För stationer utanför Europa:

3 kontakter med SI9AM.


4. Digitala moder:

Valfria band 1.8 – 28 MHz, dock minst 2 band.

För europeiska stationer:

5 kontakter med SI9AM.

För stationer utanför Europa:

3 kontakter med SI9AM.


5. VHF/UHF/SHF:

Valfria band 144 – 1296 MHz.

3 kontakter med SI9AM, antingen på CW, SSB, Digitala moder eller FM (även repeater).


6. SWL:

Enligt någon av punkterna 1 – 5.


7. ÖVRIGT:

Kontakter fr.o.m. 19 juli 2000 gäller.

Avgiften är 10 Euro inkl porto (alt. USD eller SEK motsv. 10 Euro).


Ansökan med loggutdrag och diplomavgift till:

SM3FJF, Jörgen Norrmén

Logevägen 3

SE-862 41 NJURUNDA

SverigeE-mail: info@si9am.com


SI9AM Plusgiro 24 53 04-1

SI9AM-diplom är utfärdade till:


De senaste uppdateringarna 2021-01-09:

Mixed # 14   OP4A
CW # 14      YO5LD
CW # 15      YO6KNE

CW # 16      YO7CVL
CW # 17      YP5A

Mixed # 15   HB9ESC

SSB  # 33    PA2TMS

SSB  # 34    2E1DFI

Mixed # 16   DK5JI

SSB # 35     F5JSK

Mixed # 17   DD2CW
Mixed # 18   ON3UN

Mixed # 19   ON6LY

CW # 18       DD2CW

CW # 19       ON6LY

SSB # 36      DD2CW

SSB # 37      ON3UN

SSB # 38      ON6LY

SWL # 5       ONL741


Mixed

#  1    HSØZDY

#  2    ON4CAS

#  3    WK3N

#  4    DL1HRN

#  5    DH5MM

#  6    IK1UGX

#  7    LA5FH

#  8    DL7URB

#  9    DL7SLB

# 10   DL9GND

# 11   SM0GII

# 12   WD8OHY

# 13   DL2AYJ

# 14   OP4A

# 15   HB9ESC

# 16   DK5JI

# 17   DD2CW
# 18   ON3UN

# 19   ON6LY
CW

#  1    HSØZDY

#  2    S53EO

#  3    DF6JC

#  4    UA9CGL

#  5    OK8HA

#  6    EI2JD

#  7    UU5WW

#  8    DM3FZN

#  9    LA7JS

# 10   DM2DXG

# 11   DF4UM

# 12   DL7VMM

# 13   DL7URB

# 14   YO5LD
# 15   YO6KNE
# 16   YO7CVL
# 17   YP5A

# 18   DD2CW

# 19   ON6LY


SSB

#  1   HSØZDX

#  2   DF6JC

#  3   DG1NPM

#  4   LA2GN

#  5   PD1AIH

#  6   DL1PR

#  7   PA3RW

#  8   SM7GUY

#  9   ON3CYV

# 10  DD8VX

# 11  DL6UJ/M

# 12  PD3GO

# 13  G0ORO

# 14  DL7URB

# 15  ON2SSB

# 16  G7BZD 

# 17  LA6JKA

# 18  DL2DQL

# 19  DM3KXL

# 20  DD6UDD

# 21  HB9MXY

# 22  DL3AQJ

# 23  MU0GSY

# 24  DL1STV

# 25  ON5YT

# 26  DH7KG

# 27  EB3WH

# 28  9A2TX

# 29  DG4VD

# 30  DG3NCG

# 31  ON7PDW

# 32  OO7O

# 33  PA2TMS

# 34  2E1DFI 

# 35  F5JSK 

# 36  DD2CW

# 37  ON3UN

# 38  ON6LYSWL

# 1    SM3-8055

# 2    SM8-8058

# 3    DEØDKR

# 4    DE3MKM

# 5    ONL741


DM3XLK
DL7URB
G7BZD
ON2SSB
PFD1AIH